Các phân hệ phần mềm ECUS5VNACCS

 

Phần mềm ECUS5VNACCS

Loại hình DN xuất nhập khẩu

Mô Tả

ECUS_EK5

Kinh doanh

Phân hệ này dùng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chỉ có các hoạt đông mua- bán thương mại.

ECUS_EX5

Sản xuất- Xuất khẩu

Phân hệ này dùng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có đặc điểm như sau:

Nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài về => Sản xuất trong nước=> Xuất thành phẩm sang nước ngoài hoặc vào khu Phi thuế quan.

ECUS_EG5

Gia công

Phân hệ này dùng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có đặc điểm như sau:

Được doanh nghiệp nước ngoài (DN A) thuê doanh nghiệp trong nước (DN B) thực hiện hợp đồng gia công. Theo đó DN A => cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu cho DN B sản xuất => có thành phẩm thì chuyển toàn bộ lại cho DN A.

ECUS_EC5

Chế xuất

Phân hệ này dùng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có đặc điểm như sau:

  1. Phải là doanh nghiệp chế xuất tức là phải có 100% vốn đầu tư nước ngoài + đặt văn phòng trong khu chế xuất.
  2. Nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài về => Sản xuất => Xuất thành phẩm sang nước ngoài hoặc vào khu Phi thuế quan.