Một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 6: Khi thực hiện khai báo tờ khai, doanh nghiệp nhận được thông báo này trả về là lỗi gì và cách khắc phục như thế nào?

Trả lời:

Thực hiện không thành công: 
Mã lỗi: E1070-CMD-0015 
Kiểm tra trường dữ liệu: Mã số hàng hóa 
Nguyên nhân: Có một (nhiều) phần thuế và thu khác chưa được nhập.

Kính chào quý doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện tờ khai VNACCS gặp thông báo như trên, nguyên nhân là:
Do có hàng hóa sử dụng HS thuộc danh mục phải khai kèm các thuế khác như: Thuế BVMT, Thuế chống phá giá, Thuế tự vệ...nhưng doanh nghiệp chưa nhập.
Cách xử lý lỗi này như sau:
Doanh nghiệp nhập đầy đủ các loại thuế cần thiết của mã số hàng hóa đang khai báo
Trên tờ khai nhập khẩu VNACCS, bạn vào danh sách hàng, nhấn phím F4 để mở giao diện đầy đủ. Nếu doanh nghiệp không nắm rõ thứ tự các loại thuế nhập như nào cho đúng, thì doanh nghiệp nhấn vào nút Nhập theo sắc thuế, tiến hành nhập các loại thuế còn thứ tự phần mềm sẽ tự sắp xếp theo đúng quy định
Chúc quý doanh nghiệp thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi trong quá trình khai Hải quan điện tử, sử dụng phần mềm ECUS5VNACCS của công ty Thái Sơn.