Bảo hiểm thất nghiệp quận Thủ Đức những điều cần biết

Ngày đăng: 09:11 - 15/03/2022 Lượt xem: 2585 Cỡ chữ

   Bảo hiểm thất nghiệp quận Thủ Đức ở đâu, thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như thế nào? Dưới đây là những thông tin người lao động tại quận Thủ Đức cần lưu ý khi  làm hồ sơ hưởng BHTN. 

bảo hiểm thất nghiệp thủ đức

Bảo hiểm thất nghiệp quận Thủ Đức.

1. Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức

Theo quy định Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2005 (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 7, Điều 1, Nghị định 61/2020/NĐ-CP ban hành ngày 29/5/2020) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc Làm về Bảo hiểm thất nghiệp nêu rõ:

“Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.

Như vậy, để giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động có thể đến bát kỳ trung tâm dịch vụ việc làm nào để làm hồ sơ hưởng trợ cấp. Trung tâm dịch vụ việc làm này đảm bảo điều kiện do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Hiện quận Thủ Đức chưa có chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, do đó người lao động tại quận Thủ Đức có thể đến tại các trung tâm dịch vụ việc làm khác gần quận Thủ Đức để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể có thể đến tại các địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm sau:

  • Trung tâm dịch vụ việc làm Quận 4: Địa chỉ: số 249 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

  • Trung tâm dịch vụ việc làm Quận 12:  Địa chỉ số 802 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

  • Trung tâm dịch vụ việc làm quận Bình Thạnh:  số 153, Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Người lao động có thể lựa chọn bất cứ trung tâm dịch vụ việc làm nào do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Thủ tục làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015. Cụ thể như sau:

2.1 Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm có:

  • Sổ BHXH đã được doanh nghiệp, đơn vị chốt;

  • Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo (Lưu ý mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định). 

  • Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

bảo hiểm thất nghiệp 2

Thành phần hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm sổ bảo hiểm xã hội.

2.2 Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý: 

Trường hợp người lao động không thể tự nộp có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện (ngày nộp là ngày ghi trên dấu bưu điện) nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đang bị ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

  • Trường hợp gặp hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nếu trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì thông báo đến trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian giải quyết hồ sơ:

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Thông báo tình hình tìm kiếm việc làm 

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

Trong trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định sẽ bị cắt hưởng trợ cấp theo  quy định tại Khoản 1, Điều 53, Luật Việc làm 2013. 

Trên đây là thông tin về bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức. Người lao động tại địa bàn quận lưu ý để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cùng các vấn đề về hỗ trợ việc làm khác được thuận lợi.
>>> Tin liên quan: Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu nhanh nhất 2022

Tin tức cùng chuyên mục