Công văn hỏa tốc số 5459/TCHQ-GSQL V/V Gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Ngày đăng: 16:03 - 19/09/2018 Lượt xem: 22770 Cỡ chữ

Vì hệ thống Tổng cục đang gặp sự cố trong trường hợp chờ hệ thống nâng cấp đáp ứng được yêu cầu thông tư 39/2018/TT-BTC, Tổng cục hải quan hướng dẫn xử lý như sau:            

  • Đối với các trường hợp tờ khai hải quan luồng vàng, luồng đỏ có thể nộp hồ sơ giấy cho công chức hải quan tiếp nhận chứng từ .
  • Đối với các tờ khai luồng xanh người khai hải quan gửi bổ sung chứng từ hồ sơ hải quan qua hệ thống sau khi thông quan trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông quan.

Công văn hỏa tốc số 5459/TCHQ-GSQL V/V Gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Tin tức cùng chuyên mục