Hướng dẫn nộp thuế điện tử nhanh cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 08:55 - 11/06/2020 Lượt xem: 5655 Cỡ chữ

Trong bài viết này ThaisonSoft sẽ hướng dẫn nộp thuế điện tử nhanh cho doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh. Nộp thuế điện tử là phương thức nộp thuế hiện đại ứng dụng công nghệ điện tử, không chỉ giúp các doanh nghiệp giảm bớt được các thủ tục giấy tờ, tiết kiệm chi phí mà các cơ quan nhà nước cũng dễ dàng kiểm soát được tình hình đóng thuế của doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa các sai sót. 

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

1. Nộp thuế điện tử

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Luật số 21/2012/QH13 ban hành ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. Thực hiện bổ sung Khoản 10 vào  Điều 7 như sau:

“Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”.

Mặt khác tại Khoản 12, Điều 5, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định về người nộp thuế sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 48 như sau:

“Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, khai, nộp thuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính”.

Như vậy, người nộp thuế buộc phải nộp thuế điện tử theo quy định của Pháp luật nếu đang kinh doanh tại địa bàn có đầy đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin. 

2. Hướng dẫn nộp thuế điện tử nhanh nhất cho doanh nghiệp

Từ ngày 10/02/2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống eTax tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn để thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế trực thuộc sang hệ thống mới hệ thống Khai thuế điện tử - iHTKK (tại đường dẫn http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử - NTĐT (tại đường dẫn https://nopthue.gdt.gov.vn) sẽ ngừng hoạt động. 

Để thực hiện nộp thuế điện tử trước tiên doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần tiến hành đăng ký nộp thuế điện tử.

2.1 Các bước đăng ký nộp thuế điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử - eTax

Các bước đăng ký nộp thuế điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax như sau:

Bước 1. Truy cập vào website 

Truy cập vào website nộp thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn phân hệ “DOANH NGHIỆP” để tiến hành đăng ký:

Đăng ký thuế nộp thuế điện tử eTax

Đăng ký thuế nộp thuế điện tử eTax

Bước 2: NNT nhấn nút <Đăng ký> hệ thống hiển thị màn hình giao diện

Hộp thoại hiện ra NNT nhập Mã số thuế của doanh nghiệp sau đó chọn ô “Tiếp tục”. 

màn hình hiện lên giao diện mới để NNT có thể nhập đầy đủ các thông tin.

Tiếp theo, màn hình hiện lên giao diện mới để NNT có thể nhập đầy đủ các thông tin.

Giao diện đăng ký thông tin của NNT.

Giao diện đăng ký thông tin của NNT.

Bước 3:  NNT nhập các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ

Nhập các thông tin bắt buộc bao gồm: nhập người đại diện pháp luật của NNT; số điện thoại của doanh nghiệp; email liên hệ của doanh nghiệp.

Sau đó thực hiện cắm USB Token vào và bấm <Đọc CKS> hệ thống hiển thị màn hình nhập số PIN như sau. 

NNT tiến hành nhập số PIN

NNT tiến hành nhập số PIN rồi chọn ô “Chấp nhận” để hệ thống thực hiện tải thông tin và lên màn hình. Hoặc chọn “Bỏ qua” để đóng cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN và quay lại màn hình đang thao tác.

  • Nhập mật khẩu đăng nhập để tự thiết lập mật khẩu đăng nhập hệ thống.
  • Xác nhận mật khẩu đăng nhập.
  • Tích chọn cả 2 dịch vụ “Khai thuế điện tử” và “Nộp thuế điện tử”

Bước 4: Bấm <Tiếp tục> xuất hiện giao diện màn hình đăng ký thông tin cụ thể cho từng dịch vụ:

 Hệ thống hiển thị từng dịch vụ của NNT

Phần thông tin NNT sẽ hiển thị lại thông tin màn hình trước đã nhập tuy nhiên không cho phép sửa. Hệ thống hiển thị từng dịch vụ của NNT đã đăng ký trước đó.

Bước 5: NNT nhấn chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị mẫu đăng ký 01/ĐK-TĐT “Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử”.

Mẫu đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử.

Mẫu đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử.

Tại giao diện mẫu đăng ký NNT kiểm tra thông tin đã đầy đủ và chính xác chưa sau đó chọn “Ký và gửi”. Xuất hiện cửa sổ yêu cầu nhập mã pin chứng thư số. NNT nhập mã pin và chọn ô “Chấp nhận” 

Ký điện tử thành công

Sau khi chọn ô “Chấp nhận” màn hình hiển thị thông báo “Ký điện tử thành công” và hiển thị thông báo “Người nộp thuế đã thực hiện xong bước đăng ký dịch vụ Khai thuế điện tử”.

Như vậy qua 5 bước thao tác việc đăng ký nộp thuế điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử - eTax đã hoàn tất. NNT sẽ quay lại trang chủ và đăng nhập vào hệ thống bằng Mã số thuế và mật khẩu NNT đã nhập.

2.2 Cách nộp thuế điện tử nhanh trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử - eTax

Sau khi đăng ký nộp thuế điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax thành công, NNT tiến hành nộp thuế điện tử nhanh trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử - eTax như sau.

Bước 1. Truy cập vào website 

Truy cập vào website nộp thuế điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn phân hệ “DOANH NGHIỆP” để tiến hành nộp thuế.

Bước 2: Lập giấy nộp tiền

Sau khi chọn mục “Nộp thuế” NNT chọn tiếp mục “Lập giấy nộp thuế”

Tại mục “Ngân hàng” hệ thống hiển thị màn hình GNT đáp ứng Thông tư 119 thực hiện chọn tiếp ngân hàng nộp tiền.

Bước 3: Chọn loại tiền và số tài khoản ngân hàng dùng để nộp thuế

Chọn loại tiền và số tài khoản ngân hàng dùng để nộp thuế

Bước 4: Chọn tài khoản ngân hàng sẽ nhận tiền thuế 

Chọn tài khoản ngân hàng nhận tiền thuế, ngân hàng này do Kho bạc mở tại Ngân hàng Thương mại.

Bước 5: Chọn kỳ nộp thuế và gõ theo định dạng

Tiếp đó NNT chọn kỳ nộp thuế mà mình muốn nộp. Nếu nộp cho nhiều kỳ hoặc ko rõ nợ thuế từ bao giờ thì ghi kỳ hiện tại. Cơ quan thuế sẽ gạch nợ theo phát sinh từ cũ tới mới. Sau đó chọn ô “Tiếp tục” để ấn định.

chọn ô “Tiếp tục” để ấn định

Bước 6: Chọn mục thuế, loại thuế muốn nộp

NNT thực hiện thao tác chọn mục thuế, bấm tra cứu và cuối cùng chọn loại thuế muốn nộp dữ liệu sẽ được tự động ghi lại.

Bước 7: Nhập các thông tin khác

NNT thực hiện điền vào mục 3 mục gồm: Ghi chú (nếu có); Số tiền và Mã chương (tra mã chương tại tracuunnt.gdt.gov.vn). Cuối cùng nhấn chọn ô “Hoàn thành”

chọn ô “Hoàn thành” màn hình xuất hiện Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

Sau khi điền xong nhận chọn ô “Hoàn thành” màn hình xuất hiện Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước. NNT kiểm tra lại toàn bộ các thông tin đã lập trên giấy nộp tiền. 

Bước 8: Ký và nộp

Người nộp tiền (NNT) cắm chữ ký số sau đó ấn chọn “Ký và nộp” để hoàn tất.

Người nộp tiền (NNT) cắm chữ ký số sau đó ấn chọn “Ký và nộp” để hoàn tất

Bước 9: Nhận thông báo

  • Nếu trên màn hình xuất hiện dòng chữ trạng thái nộp thuế thành công quá trình nộp thuế điện tử hoàn tất.
  • Nếu trên màn hình xuất hiện dòng chữ trạng thái xử lý không thành công tại ngân hàng do không đủ số dư NNT phải nộp thêm tiền vào tài khoản. 

Trên đây là chia sẻ của hóa đơn điện tử E-invoice về việc “Hướng dẫn nộp thuế điện tử nhanh cho các doanh nghiệp”, quý doanh nghiệp có thể tham khảo và thực hiện nộp thuế nhanh theo cách này. Nếu có thắc mắc hoặc cần giải đáp về nghiệp vụ kê khai thuế điện tử quý doanh nghiệp có thể liên hệ theo đường dây nóng: 19004767 hoặc 19004768 để được hỗ trợ tốt nhất. 

Tin liên quan

Tin tức cùng chuyên mục