Thông báo khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp của Cục Hải quan Hải Phòng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp

Ngày đăng: 15:56 - 15/10/2018 Lượt xem: 19159 Cỡ chữ

Trong thời gian qua, nhằm nâng cao quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai thực hiện ký cam kết Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp (Bản thỏa thuận).  

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc ký cam kết Bản thỏa thuận này, Cục hải quan Hải Phòng đã xây chức  năng “Phiếu khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp” và công bố trên Website Cục Hải quan Hải Phòng tại địa chỉ: https://hpcustoms.gov.vn, chọn tới mục “Phiếu khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp.”

Thông báo khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp của Cục Hải quan Hải Phòng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp

Hoặc cộng đồng doanh nghiệp chọn trực tiếp vào đường dẫn khai báo sau:  https://hpcustoms.gov.vn/pg-20/khao-sat-lay-y-kien-doanh-nghiep

Cục Hải quan Hải Phòng rất mong nhận được sự phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp.

Tin tức cùng chuyên mục