UBND TP Hải Phòng thông báo thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển

Ngày đăng: 10:13 - 06/01/2020 Lượt xem: 6791 Cỡ chữ

   Ngày 03/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo số 03/TB-UBND về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu nộp phí sử dụng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố có thông báo:

Thông báo cảu Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Tổng cục Hải quan bổ sung thêm phương thức nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống và sẵn sàng kết nối với công thanh toán điện tử Hải quan.

Từ ngày 06/01/2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan đăng ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có thể nộp phí thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan.

Trong trường hợp phát sinh thêm, Ngân hàng Thương mại sẵn sàng kết nối để thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thông báo để các doanh nghiệp được nắm rõ và triển khai.

Xem chi tiết Thông báo về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020 TẠI ĐÂY.

Tin tức cùng chuyên mục