Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày đăng: 09:35 - 31/03/2014 Lượt xem: 15024 Cỡ chữ

Ngày 31/03/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Một số điểm đáng chú ý của Thông tư 39/2014/TT-BTC:

  • Được phép viết tắt tên, địa chỉ người mua (Điềm b Khoản 2 Điều 16)
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Điều 27)
  • Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3)
  • Tạo hóa đơn Tự in (Điều 6)
  • Hóa đơn đặt in (Điều 8)
  • Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo (Điểm c Khoản 2 Điều 16)
  • Các điều khoản liên quan đến sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn xuất khẩu,…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

 

 

Tin tức cùng chuyên mục