DOWNLOAD PHẦN MỀM ECUS-EK
           (LOẠI HÌNH KINH DOANH - ĐẦU TƯ)
   
 Download Update ECUS-EK mới nhất
Đã tích hợp vào chương trình (vào menu "Trợ giúp" chọn "Cập nhật phiên bản mới") Hoặc kích vào đây để download: EcusK2Update.exe
 Download Bộ cài ECUS-EK
Kích vào đây để download: ECUS_EK2_CD.exe

Kích vào đây để download bộ cài đặt ECUS.NET2011 có kích thước nhỏ gọn, không cần cài đặt, có thể chạy trực tiếp trên USB: ECUSK2.NET.exe

 Download Tài liệu hướng dẫn cài đặt ECUS-EK
Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với công ty Thái Sơn để download
 Video hướng dẫn sử dụng ECUS-EK (Xem tốt nhất ở chế độ 720p HD)