DOWNLOAD PHẦN MỀM ECUS-X
(LOẠI HÌNH SẢN XUẤT-XUẤT KHẨU)
 
  Tải mẫu đăng ký sử dụng  ECUS-X 1.6.2.1

 Click vào đây để download : BanDangKySXXK.doc

 

  Download Update ECUS-X mới nhất

Đã tích hợp vào chương trình (vào menu "Trợ giúp" chọn "Cập nhật phiên bản mới") Hoặc kích vào đây để download: ECUSXUpdate.EXE  

---------------------------------------------------------

Giới thiệu tính năng mới  trong bản update ngày Update061106.zip 

------------------------------------------------------------

Giới thiệu tính năng mới (theo QĐ929)

trong bản update ngày Update120606.doc 

--------------------------------------------------

Giới thiệu tính năng mới trong bản update ngày Update020506.doc

Kích vào đây để download:  CrystalRuntime.EXE

  Tải bộ cài phần mềm ECUS-X 1.6

 Click vào đây để download bộ cài: ECUSX1.6-Setup