Hải quan Tp.Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức hội nghị giao lưu trực tuyến  
 
Tin đưa ngày: 14/10/2015 10:37:01
Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị giao lưu trực tuyến với chủ đề "Giải quyết các vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách thuế theo Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành". Thời gian: Sáng ngày thứ ba 20/10/2015 từ 8 giờ đến 11 giờ 30
 
Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị giao lưu trực tuyến với chủ đề “Giải quyết các vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách thuế theo Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Thời gian: Sáng ngày thứ ba 20/10/2015 từ 8 giờ đến 11 giờ 30

Thông tin chi tiết tại các địa chỉ sau:

1.       Cổng thông tin điện tửCổng giao lưu trực tuyến của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

2.       Phiên bản mobile:

Hệ điều hành Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twobs.webhq

Hệ điều hành IOS https://itunes.apple.com/us/app/cuc-hai-quan-tp.ho-chi-minh/id888248477

Xem thêm: tại đây


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC