Thông báo địa điểm kiểm tra chuyên nghành tại Cảng Hải Phòng  
 
Tin đưa ngày: 27/11/2015 14:48:00
Căn cứ Điều 33 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/10/2015 của Chính Phủ, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã ký kết quy chế phối hợp và tổ chức triển khai địa điểm kiểm tra chuyên nghành tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV III kể từ ngày 19/11/2015
 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC