Tổ chức chứng thực chữ ký số cần đảm bảo điều kiện gì

Ngày đăng: 09:48 - 16/08/2023 Lượt xem: 3701 Cỡ chữ

Tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đã nêu rõ điều kiện để tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

Điều kiện để trở thành tổ chức cung cấp chữ ký số công cộng.

1. Điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định của Pháp luật 

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử, chữ ký số được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác 2 yếu tố gồm:

 • Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

 • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Căn cứ Điều 11, Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 thì tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Một là: Có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

 • Hai là: Có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.

Chữ ký số dùng để thay thế cho chữ ký tay (đối với cá nhân) hoặc con dầu (đối với tổ chức). Chữ ký số đảm bảo an toàn theo quy định của Pháp luật giao dịch điện tử giúp các giao dịch điện tử có giá trị pháp lý và được bảo hộ bởi các chế tài.

2. Điều kiện cấp phép cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Để tổ chức được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cần đảm bảo rất nhiều các yếu tố về tài chính, về nhân sự hay về trang thiết bị kỹ thuật. Căn cứ theo quy định tại Điều 13,  Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì có 4 điều kiện sau đây cần đảm bảo. 

Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn đáp ứng đầy đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.


2.1. Điều kiện về chủ thể

Tổ chức được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cần đảm bảo điều kiện là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam.


2.2. Điều kiện về tài chính

Nhằm đảo bảo hoạt động cung cấp chữ ký số liên tục, giải quyết các rủi ro doanh nghiệp cần đảm yếu tố về tài chính. Cụ thể:

 • Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 05 (năm) tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép;

 • Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số đầy đủ (trong trường hợp cấp lại giấy phép).

2.3. Điều kiện về nhân sự

Bên cạnh điều kiện về tài chính tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cần đảm bảo các điều kiện về nhân sự. Cụ thể:

 • Có nhân sự chịu trách nhiệm: Quản trị hệ thống, vận hành hệ thống và cấp chứng thư số, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống;

 • Nhân sự quy định nêu trên phải có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông.

2.4 Điều kiện về kỹ thuật

Điều kiện về kỹ thuật là điều kiện quan trọng, tiên quyết giúp doanh nghiệp có thể thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hay không. Các điều kiện gồm có

a) Điều kiện Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật

Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực;

 • Lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật danh sách các chứng thư số có hiệu lực, đang tạm dừng và đã hết hiệu lực và cho phép và hướng dẫn người sử dụng Internet truy nhập trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần;

 • Đảm bảo tạo cặp khóa chỉ cho phép mỗi cặp khóa được tạo ra ngẫu nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khóa bí mật không bị phát hiện khi có khóa công khai tương ứng;

 • Có tính năng cảnh báo, ngăn chặn và phát hiện truy nhập bất hợp pháp trên môi trường mạng;

 • Được thiết kế theo xu hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường Internet;

 • Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khóa. Trong trường hợp phân phối khóa thông qua môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khóa phải sử dụng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.

b) Điều kiện về phương án đảm bảo an toàn hệ thống

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực;

c) Điều kiện phương án kiểm soát truy cập hệ thống

Doanh nghiệp phải có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống, quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

d) Điều kiện phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động

Doanh nghiệp cần phải có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra.

đ) Điều kiện phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao

Doanh nghiệp đảm bảo có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số.

e) Điều kiện vị trí 

Toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đặt tại Việt Nam.

g) Điều kiện trụ sở 

Cơ sở vật chất ảnh hưởng lớn đến sự vận hành và cung cấp dịch vụ. Do đó doanh nghiệp phải có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người.


h) Điều kiện về quy chế chứng thực 

Có quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Trên đây Thái Sơn đã thông tin về tổ chức chứng thực chữ ký số cần đảm bảo điều kiện gì hy vọng cung cấp thông tin hữu ích đến bạn đọc. Để tham khảo thêm các thông tin về  hồ sơ cấp phép và các quy định liên quan đến cung cấp dịch vụ chữ ký số khác doanh nghiệp tìm hiểu thêm tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP và Luật giao dịch điện tử 2023 (Luật số: 20/2023/QH15 ban hành ngày 22/6/2023).


Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục