Công ty Thái Sơn phát hành phần mềm ECUS5-VNACCS Phục vụ giai đoạn chạy thử nghiệm (running test) với hệ thống VNACCS/VCIS

Ngày đăng: 10:34 - 15/11/2013 Lượt xem: 19002 Cỡ chữ

Công ty Thái Sơn chính thức phát hành phần mềm ECUS5-VNACCS phục vụ giai đoạn chạy thử (running test) bắt đầu từ ngày 15/11/2013 với hệ thống VNACCS/VCIS của cơ quan Hải quan.        

Phần mềm ECUS5-VNACCS được thiết kế với đầy đủ nghiệp vụ để thực hiện chạy thử theo kịch bản của Tổng cục Hải quan phục vụ vận hành thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS bao gồm:

  1. Nghiệp vụ thông quan hàng hóa tự động (eDeclaration)
  2. Nghiệp vụ hoá đơn điện tử (eInvoice)
  3. Nghiệp vụ một cửa (Single windows)
  4. Nghiệp vụ thanh toán (ePayment)
  5. Nghiệp vụ thông tin vận tải (eManifest).

Công ty Thái Sơn phát hành phần mềm ECUS5-VNACCS Phục vụ giai đoạn chạy thử nghiệm (running test) với hệ thống VNACCS/VCIS

Giao diện phần mềm ECUS5-VNACCS

Bắt đầu từ 15/11/2013 các đơn vị Hải quan thực hiện chạy thử theo kịch bản của Tổng cục Hải quan trong đó các Chi cục Hải quan sẽ cài phần mềm đầu cuối dùng cho DN để khai thử vào hệ thống VNACCS/VCIS. Đồng thời trong đợt đầu chạy thử này một số doanh nghiệp đăng ký tham gia chạy thử cũng sẽ thực hiện khai báo tới hệ thống của Hải quan theo nghiệp vụ VNACCS (Các doanh nghiệp có thể chủ động đăng ký với cơ quan Hải quan để tham gia chạy thử hoặc cơ quan Hải quan sẽ chọn các doanh nghiệp tiêu biểu để tham gia).Các doanh nghiệp tham gia chạy thử sẽ được Công ty Thái Sơn cài đặt phần mềm ECUS5-VNACCS và hướng dẫn cách chạy thử theo kịch bản của Tổng cục Hải quan.Trong phần mềm ECUS5VNACCS đã có sẵn các kịch bản dữ liệu mẫu theo kịch bản chạy thử của cơ quan Hải quan để doanh nghiệp thực hiện.

 Tiếp theo cơ quan Hải quan sẽ mở rộng cho cộng đồng doanh nghệp thực hiện chạy thử nghiệm với hệ thống VNACCS/VCIS của cơ quan Hải quan trước khi áp dụng chính thức vào tháng 4/2014. Các doanh nghiệp có thể download phần mềm ECUS5-VNACCS trên trang web www.thaison.vn để chạy thử, tai đây Công ty Thái Sơn đã cung cấp phần mềm miễn phí để chạy thử, các tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và tài liệu hướng dẫn chạy thử theo kịch bản của Tổng cục Hải quan.

(Lưu ý: phần mềm ECUS5- VNACCS phiên bản thử nghiệm chạy độc lập với hệ thống hiện tại để cộng đồng doanh nghiệp thực hiện chạy thử với hệ thống VNACCS/VCIS của cơ quan Hải quan, các doanh nghiệp sử dụng phần mềm ECUS4 hiện tại sử dụng bình thường như trước đây không có gì thay đổi. Khi chinh thức áp dụng nghiệp vụ VNACCS/VCIS vào tháng 4/2014 thì các doanh nghiệp đang dùng phần mềm ECUS4 sẽ được tự động nâng cấp phiên bản chính thức ECUS5-VNACCS)

Sau giai đoạn running test, kế hoạch của cơ quan Hải quan sẽ chạy chính thức vào 01/04/2014, trước giai đoạn này Công ty Thái Sơn sẽ phát hành chính thức phần mềm ECUS5-VNACCS. Các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm ECUS4 của Công ty Thái Sơn sẽ được tự động nâng cấp miễn phí lên phiên bản ECUS5-VNACCS khi cơ quan Hải quan yêu cầu khai theo nghiệp vụ VNACCS. Khi nâng cấp chính thức lên ECUS5-VNACCS toàn bộ dữ liệu cũ của doanh nghiệp và các tiện ích vẫn giữ nguyên từ phiên bản ECUS4 lên ECUS5-VNACCS.

Doanh nghiệp download phần mềm ECUS5-VNACCS tại đây: Download

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm quý doanh nghiệp có thể liên hệ với các trung tâm hỗ trợ sau:

  • Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật 24/7:
  • Trung tâm 1 khu vực phía Bắc: 1900.4767
  • Trung tâm 2 khu vực Miền Nam, Miền Trung: 1900.4768

THAISON MEDIA.

Tin tức cùng chuyên mục