TẢI PHẦN MỀM ECUS5 - VNACCS
 
 

1. Download bản cài đặt đầy đủ ECUS5VNACCSSetup.exe 
2. Download bản cài đặt hỗ trợ SQL2008 ECUS5VNACCSSetup_SQL2008.exe 
3. Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm ECUS5-VNACCS Download 
4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS Download 
5. Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản khai báo ECUS5-VNACCS Download 
6. Hướng dẫn chạy thử theo kịch bản của Tổng Cục Hải quan Download 
7. Video giới thiệu tổng quan VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCSDownload
8. Video hướng dẫn tờ khai nhập VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS Download
9. Video hướng dẫn tờ khai xuất VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS Download
10. Download chương trình hỗ trợ ký tệp dữ liệu (ms word/excel 2007, pdf) ECUSTOOLSETUP.exe 
   
   
(ECUS5-VNACCS) Giới thiệu tổng quan VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5 - VNACCS
(ECUS5-VNACCS) Hướng dẫn tờ khai nhập VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS
(ECUS5-VNACCS) Hướng dẫn tờ khai xuất VNACCS sử dụng phần mềm ECUS5-VNACCS