Phần mềm ECUS5VNACCS 2015 được thiết kế theo chuẩn mực của Hệ thống Hải quan điện tử hiện đại. Đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS do Hải quan Nhật Bản tài trợ. Đồng thời vẫn giữ được lối thiết kế truyền thống của phần mềm ECUS mà doanh nghiệp đã quen sử dụng.

Với những tính năng nổi bật:

  • Các nghiệp vụ thông quan hàng hóa tự động e-Declaration.

  • Quản lý đăng ký danh mục hàng miễn thuế - TEA.

  • Quản lý đăng ký danh mục hàng tạm nhập, tái xuất – TIA.

  • Chức năng hỗ trợ kê khai báo cáo quyết toán hàng hóa xuất nhập khẩu.

  • Quản lý khai báo hàng hóa các loại hình đặc thù.

  • Hỗ trợ nhiều báo cáo quản lý nội bộ doanh nghiệp.

Download Bộ cài ECUS5VNACCS 2015

1. Download bản cài đặt đầy đủ ECUS5VNACCSSetup.exe

2. Download bản cài đặt hỗ trợ SQL2008 ECUS5VNACCSSetup_SQL2008.exe

Download phần mềm hỗ trợ

Download chương trình hỗ trợ ký tệp dữ liệu (ms word/excel 2007, pdf) ECUSTOOLSETUP.exe

Tài liệu

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

- Kích vào đây để download hướng dẫn cài đặt Huongdancaidat.pdf

- Kích vào đây để download hướng dẫn sử dụng HuongDanSuDung.pdf

2. Giới thiệu giải pháp Trình Ký, Cổng ký (Áp dụng khai báo sử dụng chữ ký số)

- Kích vào đây để download hướng dẫn trình ký: HuongDanTrinhKy.doc

- Kích vào đây để download công cụ Trình ký: ECUSSign.exe