Phần mềm ECUS5VNACCS bổ sung những tính năng nổi bật như sau:

  • Tích hợp hệ thống trình ký ECUSSignPro: hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trình ký trên hệ thống DC (Data Center) chuyên nghiệp có đường truyền đảm bảo tốc độ cao, nhanh chóng thuận tiện.

  • Tích hợp hệ thống dịch vụ lưu trữ dữ liệu ECUSDRIVE. Hỗ trợ doanh nghiệp thực lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên DC (Data Center) được đảm bảo an, bảo mật dữ liệu, tránh mất, hỏng dữ liệu.

  • Tích hợp khai báo dịch vụ công trực tuyến: Giúp doanh nghiệp tiện lợi quản lý khai báo các thủ tục hồ sơ. Với đầy đủ các thủ tục nghiệp vụ như hủy tờ khai, khai báo bổ sung hồ sơ hải quan…

Download Bộ cài ECUS5VNACCS

1. Download bản cài đặt đầy đủ ECUS5VNACCSSetup.exe (dùng cho win xp)

2. Download bản cài đặt hỗ trợ SQL2008 ECUS5VNACCSSetup_SQL2008.exe (dùng cho windows 7, 8, 10 và 11)

Download phần mềm hỗ trợ

1. Download SQLEXPRESS_2005: SQLEXPRESS_2005.exe

2. Download SQLEXPRESS_2008 32bit: SQLEXPRESS_2008_x86.exe

3. Download SQLEXPRESS_2008 64bit: SQLEXPRESS_2008_x64.exe

4. Download Crystal Reports 32bit: CRRedist2008_x86.msi

5. Download Crystal Reports 64bit: CRRedist2008_x64.msi

6. Download NetFramework2.0: dotnetfx2.exe

7. Download chương trình hỗ trợ ký tệp dữ liệu (ms word/excel 2007, pdf) ECUSTOOLSETUP.exe

Tài liệu

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

- Xem chi tiết hướng dẫn khai báo sử dụng phần mềm ECUS5VNACCS tại đây: Help online

2. Giới thiệu giải pháp Trình Ký ECUSSignPro

- Tài liệu giới thiệu giải pháp trình ký ECUSSignPro: Xem trực tuyến | Tải về

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng giải pháp trình ký ECUSSignPro: Xem trực tuyến | Tải về

- Kích vào đây để download công cụ Trình ký: ECUSSignPro.exe

3. Giới thiệu Dịch vụ lưu trữ dữ liệu ECUSDRIVE

- Tài liệu giới thiệu dịch vụ lưu trữ trực tuyến ECUSDRIVE: Xem trực tuyến | Tải về

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ lưu trữ ECUSDrive: Xem trực tuyến | Tải về

4. Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số

- Download tài liệu hướng dẫn cổng ký: HuongDanSuDung CongKy.pdf

Video hướng dẫn

1. Giới thiệu phần mềm hỗ trợ khai Hải quan điện tử ECUS5 VNACCS.

2. Hướng dẫn khai báo danh mục hàng hóa miễn thuế.

3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu ECUSDRIVER.

4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống trình ký ECUSSign PRO.

5. Hướng dẫn khai báo hồ sơ dịch vụ công Hải quan.

6. Hướng dẫn khai báo quyết toán lên Hải quan.

7. Hướng dẫn khai báo tờ khai xuất khẩu - EDA.

8. Hướng dẫn khai báo tờ khai nhập khẩu - IDA.