Cập nhật ngay các quy định về hóa đơn điện tử mới nhất năm 2019

Ngày đăng: 08:14 - 06/12/2019 Lượt xem: 2977 Cỡ chữ

Theo đó, rất nhiều quy định về hóa đơn điện tử đã được Bộ Tài chính làm rõ hơn và bổ sung thêm trong Thông tư này mà bạn không thể không cập nhật. Tất cả sẽ được thaison.vn giới thiệu ngay trong bài viết dưới đây.

Các quy định về hóa đơn điện tử mới nhất năm 2019.

1. Quy định nội dung hóa đơn điện tử được chi tiết hóa

So với các Thông tư, Nghị định đã được ban hành trước đó, Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành lần này đã quy định các yêu cầu đối với nội dung hóa đơn điện tử chi tiết hơn rất nhiều.

Cụ thể, quy định về hóa đơn điện tử đối với phần nội dung đã được quy định rất chi tiết  tại Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC:

 • Quy định về tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
 • Quy định về tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 • Quy định về tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế).
 • Quy định về Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa và dịch vụ; thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng tiền thuế GTGT và tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.
 • Quy định về chữ ký số, chữ ký điện tử của bên bán cùng bên mua.
 • Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử.
 • Quy định về mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Quy định về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại và khuyến mại (nếu có).

Ngoài ra, các quy định về hóa đơn điện tử 2019 về chữ viết, chữ số, đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử, các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung hóa đơn điện tử hay các nội dung khác trên hóa đơn điện tử cũng được quy định rất rõ tại Điều 3 này.

2. Quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Tại Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã chi tiết hóa quy định về hóa đơn điện tử đối với thời điểm lập hóa đơn.

Theo đó, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ sẽ được quy định như sau:

 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt việc đã thu tiền hay chưa thu.
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục và công đoạn thì mỗi lần giao hàng hay bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa và dịch vụ được giao tương ứng.

Thêm vào đó, Bộ Tài chính cũng quy định thêm thời điểm lập hóa đơn điện tử với một số trường hợp khác:

 • Thời điểm lập hóa đơn cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt.
 • Thời điểm lập hóa đơn với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng.

3. Quy định các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Tại Điều 9 Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ tài Chính đã quy định về hóa đơn điện tử trong 07 trường hợp mà Cơ quan thuế sẽ ngừng cấp mã hóa đơn điện tử như sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 • Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.
 • Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.
 • Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
 • Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
 • Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, cách xử lý khi có sai sót đã được quy định rất rõ tại Điều 11 của Thông tư số 8/2019/TT-BTC.

Với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, khi sai sót xảy ra cũng có cách xử lý khác nhau với từng trường hợp sai.

Với tất cả các loại hóa đơn điện tử xảy ra sai sót, sau khi được phát hiện và tiến hành xử lý, cơ quan thuế sẽ có thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) cho người bán.

Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

5. 04 điều kiện yêu cầu với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

04 điều kiện yêu cầu với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC Bộ Tài chính đã quy định các  tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải đáp ứng 04 điều kiện sau:

 • Về chủ thể: Có kinh nghiệm trong xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức.
 • Về tài chính: Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 • Về nhân sự: Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin; có nhân viên kỹ thuật theo dõi, kiểm tra 24/7 để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống và hỗ trợ người dùng.
 • Về kỹ thuật: Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật, quy trình sao lưu dữ liệu tại trung tâm dữ liệu chính; có hệ thống thiết bị, kỹ thuật dự phòng đặt tại trung tâm dự phòng, sẵn sàng hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố; kết nối trao đổi dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế phải đáp ứng yêu cầu quy định.

6. Hiệu lực thi hành

Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 14/11/2019.

Đồng thời, kể từ ngày 01/11/2020, các Thông tư, Quyết định dưới đây sẽ hết hiệu lực thi hành:

 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 • Thông tư số 191/2010/TT-BTC.
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
 • Quyết định số 1209/QĐ-BTC.
 • Quyết định số 2660/QĐ-BTC.
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC.

Trên đây thaison.vn đã giới thiệu đến bạn các quy định về hóa đơn điện tử mới nhất năm 2019.

Mọi thắc mắc các quy định về hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn hoàn toàn miễn phí về phần mềm hóa đơn điện tử phổ biến nhất E-invoice của ThaisonSoft, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

 • Miền Bắc: 1900 4767
 • Miền Nam/Trung: 1900 4768

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục