Quy trình đăng ký tài khoản VNACCS cần chuẩn bị những gì ?

Ngày đăng: 10:12 - 31/05/2024 Lượt xem: 2178 Cỡ chữ

Đăng ký tài khoản VNACCS là yêu cầu bắt buộc khi doanh nghiệp thực hiện kê khai hải quan điện tử. Dưới đây là chi tiết quy trình đăng ký tài khoản VNACCS mà đơn vị, doanh nghiệp cần lưu ý để có thể đăng ký tài khoản thuận lợi. 

Hướng dẫn quy trình đăng ký tài khoản VNACCS.

1. Hệ thống VNACCS là gì?

Hệ thống VNACCS được nhắc đến rất nhiều trong quy trình đăng ký thủ tục hải quan và được Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, để sử dụng hệ thống hiệu quả người dùng cần đăng ký tài khoản và không phải ai cũng hiểu rõ về hệ thống VNACCS và quy trình đăng ký.

Hệ thống VNACCS là hệ thống thông quan hàng hóa tự động của Việt Nam (Tên tiếng Anh là: Viet Nam Automated Cargo Clearance System). Hệ thống VNACCS sử dụng cho mục đích thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hệ thống tập trung vào cả 03 khâu: Khâu trước, trong và sau thông quan. 

So với hệ thống thông quan trước đây thì hệ thống VNACCS mở rộng thêm các chức năng, thủ tục mới gồm: 

 • Thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế;

 • Thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch; 

 • Thủ tục đơn giản đối với hàng trị giá thấp;

 • Quản lý hàng hóa tạm nhập - tái xuất.

Nhằm tăng cường tốc độ giải quyết thủ tục hải quan Hệ thống VNACCS được thiết kế đặc biệt, kết nối với các Bộ, Ngành bằng cách áp dụng Cơ chế một cửa (Single Window). Theo ,cơ quan Hải quan sẽ gửi thông tin liên quan đến việc xin cấp phép của các cơ quan chuyên ngành và nhận kết quả xử lý cấp phép đồng thời thông qua hệ thống đẩy nhanh hiệu quả công việc.

2. Doanh nghiệp chuẩn bị gì trước khi đăng ký tài khoản VNACCS

Khi tham gia khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS Doanh nghiệp bắt buộc phải có đầy đủ các yếu tố:

 • Chữ ký số: Chữ ký số có thể là USB Token, chữ ký số từ xa, chữ ký số HSM, chữ ký số SmartCard. Tuy nhiên đảm bảo chữ ký số đáp ứng điều kiện an toàn theo quy định về chữ ký số giao dịch điện tử, được cấp phép bởi Bộ thông tin và truyền Thông.

 • Tài khoản khai báo VNACCS được đăng ký gắn liền với chữ ký số khai báo: Mỗi chữ ký số sẽ được đăng ký là một tài khoản khai báo VNACCS (User ID). Tài khoản khai báo VNACCS là tài khoản Account kết nối với Hải quan trên hệ thống khai báo điện tử.

Doanh nghiệp bắt buộc phải có chữ ký số khi đăng ký tài khoản VNACCS.

Mỗi một doanh nghiệp, đơn vị có thể đăng ký nhiều tài khoản khai báo  VNACCS khác nhau, mỗi tài khoản tương ứng với một chữ ký số. Các tài khoản này được quản lý bởi một tài khoản gọi là Tài khoản quản trị. Để đăng ký và quản lý các tài khoản khai báo  VNACCS, doanh nghiệp cần phải đăng ký Tài khoản quản trị trước.

3. Quy trình đăng ký tài khoản khai báo VNACCS

Để đăng ký mới từ đầu tài khoản khai báo VNACCS, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký tài khoản quản trị

Tài khoản quản trị để xác định đối tượng đăng ký (là doanh nghiệp nào đăng ký) tài khoản này dùng để quản lý, đăng ký mới, sửa hoặc xóa các tài khoản khai báo VNACCS. Lưu ý, tài khoản quản trị không được dùng trong việc khai báo VNACCS. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn 1 chữ ký số (nhưng cùng Mã số thuế) thì khi đăng ký tài khoản quản trị có thể sử dụng một trong các chữ ký số đó để xác thực.

Bước 2: Đăng ký tài khoản VNACCS

Sau khi có tài khoản quản trị doanh nghiệp tiến hành đăng ký tài khoản VNACCS. Doanh nghiệp dùng tài khoản sử dụng trong các giao dịch khai báo Hải quan. Việc đăng ký tài khoản đồng nghĩa với việc đăng ký các chữ ký số được dùng trong khai báo đến hệ thống VNACCS của doanh nghiệp. 

Mỗi chữ ký số sẽ là một tài khoản khai báo được gán liền với một User ID, một tài khoản khai báo VNACCS bao gồm các thông tin sau:

 • User ID: Tên tài khoản

 • Password : Mật khẩu truy nhập

 • Terminal ID : Mã số máy trạm, định danh máy trạm khai báo

 • Terminal access key: Khóa truy cập, kết hợp với các thông tin trên dùng trong việc lấy phản hồi các thông điệp do cơ quan Hải quan trả về.

 • Thông tin của Chữ ký số: Serial number, Mã số thuế và thông tin Nhà cung cấp chữ ký số.

Sau khi hoàn tất các bước đăng ký doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công từ hệ thống. 

Bước 3: Thiết lập thông số khai báo trên phần mềm 

Đối với các doanh nghiệp sử dụng phần mềm kê khai hải quan điện tử (ví dụ doanh nghiệp sử dụng phần mềm ECUS5VNACCS), để sử dụng thông tin tài khoản VNACCS vừa đăng ký vào khai báo trên phần mềm ECUS5VNACCS người khai tiến hành thiết lập như sau:

Từ menu “Hệ thống” nhấn chọn “Thiết lập thông số khai báo VNACCS”. Sau đó nhập các thông số về tài khoản vừa đăng ký tương ứng vào các mục ở màn hình hiện ra:

Cuối cùng nhấn chọn “Ghi” để lưu lại thông tin thiết lập và tiến hành khai báo các nghiệp vụ trên phần mềm.

Trên đây ThaisonSoft đã đưa ra thông tin quy trình đăng ký tài khoản VNACCS hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhanh chóng, thuận lợi. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS chưa thực hiện khai báo được có thể liên hệ đường dây nóng 19004767 hoặc 19004768 để được hỗ trợ.


Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục