Quyết định 1445/2015/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 Về việc ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày đăng: 10:02 - 06/08/2015 Lượt xem: 6279 Cỡ chữ

Ngày 06/08/2015, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 1445/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình thí điểm Quản lý Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế gọi tắt là Hóa đơn xác thực. Việc thí điểm sẽ được Tổng cục Thuế dự kiến áp dụng hóa đơn xác thực nhằm tạo thuận lợi cho DN trong việc sử dụng, quản lý hóa đơn… và bảo vệ DN trước tình trạng hóa đơn của DN có thể bị làm giả. Sử dụng hóa đơn xác thực tỏ ra nhiều ưu điểm vượt trội so với sử dụng hóa đơn giấy hiện nay tốn nhiều chi phí cho DN như chi phí in ấn, bảo quản. Việc sử dụng, quản lí hóa đơn giấy đang có nhiều thủ tục hành chính, chưa thực sự thuận lợi cho DN và cả cơ quan thuế, hơn nữa hóa đơn của DN bị làm giả ngày càng tinh vi.

Hơn nữa, hiện nay 95% doanh nghiệp đã sử dụng kê khai thuế qua mạng nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin đã có để sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 1445 để hướng dẫn các bộ ban ngành liên quan trong quá trình thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực:

 

Quyết định 1445/2015/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 Về việc ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

 Quyết định 1445/2015/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 Về việc ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

 

Tin tức cùng chuyên mục