PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ECUS4.NET (TT 196/2012/TT-BTC MỚI NHẤT)
   
 
- Phần mềm ECUS4.NET được phát triển trên nền công nghệ .NET của Microsoft mang đến một sự lựa chọn nữa cho doanh nghiệp trong việc sử dụng dòng sản phẩm ECUS để tham gia khai báo Hải quan điện tử. Phiên bản ECUS4NET đáp ứng các quy định của thông tư 196/2012/TT-BTC và Nghi Định 87/2012/NĐ-CP.
- Phần mềm ECUS4.NET chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia khai hải quan điện tử tại các chi cục đã áp dụng phiên bản 4.

Phiên bản ECUS4.NET có một số đặc điểm nổi bật sau:

 • Không cần cài đặt : ECUS4.NET được đóng gói trong một file nhỏ gọn, dung lượng nhỏ, không cần cải đặt, dễ dàng lưu trữ trên USB, có thể chạy trực tiếp trên USB.
 • Giao diện sử dụng được thiết kế theo lối truyền thống đơn giản ở các bước thực hiện.
 • Tự động khắc phục khi chương trình bị lỗi file.
 • Đáp ứng đầy đủ tính năng quản lý khai báo tờ khai.
 • Khai cho tất cả các loại hình (Gia công, SXXK, Kinh Doanh).
 • Khai được cả thông quan điện tử 2 và thông quan điện tử 3.
 • Hỗ trợ khai sử dụng chữ ký số.
  Kích vào đây để download phần mềm ECUS4NET (Bao gồm tất cả các loại hình trong một phần mềm) : ECUS4NET.exe
        hoặc download phiên bản có database SQLServer dùng cho doanh nghiệp có số lượng tờ khai lớn: ECUS4NET_CD.exe
Phần mềm ECUSK4.NET
(Dùng cho thông quan điện tử phiên bản 4 loại hình Kinh doanh)
Kích vào đây để download phần mềm ECUSK4.NET: ECUSK4NET.exe

Để nâng cấp ECUSK3NET lên ECUSK4NET bạn vào mục "Trợ giúp/ Cập nhật phiên bản mới"
Sau khi cập nhật phiên bản mới, bạn vào mục "Trợ giúp/Nâng cấp ECUSK3NET lên ECUSK4NET"

 
Phiên bản này được phát triển trên nền công nghệ .NET của Microsoft mang đến một sự lựa chọn nữa cho doanh nghiệp trong việc sử dụng dòng sản phẩm ECUS để tham gia khai báo Hải quan điện tử.

Phiên bản ECUS3.NET có một số đặc điểm nổi bật sau:

 • Không cần cài đặt : ECUS3.NET được đóng gói trong một file nhỏ gọn, dung lượng nhỏ, không cần cải đặt, dễ dàng lưu trữ trên USB, có thể chạy trực tiếp trên USB.
 • Giao diện sử dụng được thiết kế theo lối truyền thống đơn giản ở các bước thực hiện.
 • Tự động khắc phục khi chương trình bị lỗi file.
 • Đáp ứng đầy đủ tính năng quản lý khai báo tờ khai.
 • Khai cho tất cả các loại hình (Gia công, SXXK, Kinh Doanh).
 • Khai được cả thông quan điện tử 2 và thông quan điện tử 3.
 • Hỗ trợ khai sử dụng chữ ký số.
  Kích vào đây để Download: ECUS3NET.exe
  Giới thiệu giải pháp Trình ký: Download
  Giới thiệu giải pháp truyền nhận dữ liệu giữa Doanh nghiệp - Đại lý khai: Download
   
   
 
Phần mềm ECUSK3.NET
(Dùng cho thông quan điện tử phiên bản 3)
   Kích vào đây để Download: ECUSK3NET.exe

Để nâng cấp ECUSK2NET lên ECUSK3NET bạn vào mục "Trợ giúp/ Cập nhật phiên bản mới"
Sau khi cập nhật phiên bản mới, bạn vào mục "Trợ giúp/Nâng cấp ECUSK2NET lên ECUSK3NET"

Phần mềm ECUSK2.NET
(Dùng cho thông quan điện tử phiên bản 2)
   Kích vào đây để Download: ECUSK2NET.exe
Phần mềm ECUSKD.NET
(Dùng cho khai từ xa)
 Kích vào đây để Download: ECUSKDNET.exe