Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ BHXH mới nhất 2022

Ngày đăng: 09:44 - 13/09/2022 Lượt xem: 5529 Cỡ chữ

   Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ BHXH như thế nào? Mặc dù pháp luật không quy định mẫu chung cụ thể, tuy nhiên giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội vẫn có nguyên tắc viết chung mang phong cách của một văn bản hành chính điển hình. Dưới đây là hướng dẫn viết giấy ủy quyền chi tiết người lao động có thể tham khảo. 

giấy ủy quyền 1

Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ BHXH mới nhất năm 2022.

1. Trường hợp viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

Theo quy định người lao động phải tự đi lấy sổ bảo hiểm xã hội của mình để đảm bảo sổ không bị mất, không bị thất lạc và đảm bảo an toàn thông tin cho người tham gia. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp người lao động không thể trực tiếp lấy sổ do:

 • Ở xa nơi giữ sổ bảo hiểm xã hội

 • Bị bệnh dài ngày, sức khỏe yếu không thể đi lại 

 • Người lao động mới sinh nở 

 • Tạm trú tại nước ngoài

 • Chấp hành các hình phạt tù, tạm giam

 • ……….

Trong trường hợp không thể tự mình đi lấy sổ theo lịch hẹn người lao động có thể viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội. Theo đó, người được ủy quyền sẽ đến cơ quan, doanh nghiệp hay cơ sở bảo hiểm xã hội để lấy sổ thay cho người lao động.

2. Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ Bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội cá nhân gồm 4 phần chính được sắp xếp theo thứ tự như sau: Bên ủy quyền; bên được ủy quyền; nội dung ủy quyền; cam kết. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM

(Dành cho cá nhân)

..…….., ngày…… tháng…… năm 20…. 

Chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ………………. Nơi cấp:…………

Quốc tịch:……………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Số CMND: …………………Cấp ngày: ………………. Nơi cấp: …………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây thay cho bên ủy quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền mà gây ra thiệt hại cho bên ủy quyền:

1. Liên hệ với Công ty ………… để làm thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội số: …. cấp ngày ….; cho ông/bà …. Số CMND ….. sinh ngày…..

2. Liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận chế độ bảo hiểm ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận và giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội dành cho cá nhân.

3. Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ BHXH

Giấy ủy quyền lấy sổ BHXH có thể được viết tay, có thể được đánh máy hoặc cũng có thể in mẫu và điền thông tin. Cách viết giấy ủy quyền lấy sổ BHXH cụ thể như sau:

Phần 1: Quốc hiệu, tiêu ngữ 

Đầu tiên người viết cần lưu ý ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phần 2: Nội dung đơn

Ngay sau quốc hiệu tiêu ngữ là phần nội dung đơn. Trình tự nội dung như sau:

 • Tên đơn: GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM

 • Địa danh, ngày, tháng, năm làm đơn;

 • Nội dung: Lần lượt đến các phần: Bên ủy quyền; bên được ủy quyền; nội dung ủy quyền; cam kết. 

giấy ủy quyền 3

Giấy ủy quyền lấy sổ BHXH có thể được chứng thực tại chính quyền địa phương hoặc Phòng Công chứng.

Cách viết nội dung như sau:

I: Bên ủy quyền

Ghi đầy đủ thông tin:

 • Họ tên: Ghi đầy đủ họ tên theo giấy khai sinh

 • Địa chỉ: ghi rõ (số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh/thành phố); trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (thị xã, thành phố), tỉnh/thành phố;

 • Phần Số CMND/Cấp ngày/Nơi cấp ghi theo cơn cước công dân bản được cấp mới nhất.

 • Quốc tịch: ghi rõ quốc tịch Việt Nam

II: Bên được ủy quyền 

Người viết đơn ghi đầy đủ, chi tiết thông tin cá nhân của người được ủy quyền giống như ghi chi tiết đối với người ủy quyền. 

III. Nội dung ủy quyền

Nội dung ủy quyền ghi rõ các vấn đề sau:

 • Ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

 • Thời gian nhận ủy quyền hai bên thỏa thuận

Nhận sổ ở đâu thì ghi rõ địa chỉ liên hệ với nơi đó để nhận sổ bảo hiểm. Trường hợp giấy ủy quyền có thêm các nội dung khác ngoài ủy quyền lấy sổ thì phải ghi rõ các mục. 

Ví dụ: 

 • Ủy quyền nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm thẻ BHYT);

 • Ủy quyền nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp, chế độ gì; 

 • Ủy quyền điều chỉnh sổ BHXH, thẻ BHYT

 • …. 

Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả việc làm đơn thì cũng phải ghi rõ là ủy quyền làm đơn. Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực.

IV. Cam kết

Người viết đơn cần cam kết nội dung chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền viết trong Giấy ủy quyền

Phần 3: Ký và xác nhận

Khi ghi hết nội dung đơn, người ủy quyền và người được ủy quyền buộc phải ký và ghi rõ họ tên tại mục quy định. Sau đó đem đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác nhận, như vậy mẫu đơn mới được chấp nhận là hợp lệ.

Lưu ý:

Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể là chứng thực của chính quyền địa phương; của Phòng Công chứng; của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam (trong trường hợp người ủy quyền chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam); của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam hoặc của chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Người được ủy quyền mang giấy ủy quyền lấy sổ BHXH đến địa điểm nhận sổ ghi trên giấy để nhận sổ. Khi đến người được ủy quyền cần phải xuất trình chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và nộp lại Giấy ủy quyền cho đơn vị, cơ quan nơi trả sổ.

Trên đây Thái Sơn chỉ là cách viết giấy ủy quyền lấy sổ BHXH, người lao động có thể tham khảo để viết giấy được chính xác đầy đủ theo quy định, tránh trường hợp thiếu sót về nội dung và phải làm lại.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục