Vì sao doanh nghiệp phải làm thông báo phát hành hóa đơn?

Ngày đăng: 08:23 - 03/01/2020 Lượt xem: 1936 Cỡ chữ

Làm thông báo phát hành hóa đơn là điều kiện tiên quyết trước khi các tổ chức, doanh nghiệp muốn sử dụng, khởi tạo hóa đơn điện tử.

Vì sao phải làm thông báo phát hành hóa đơn?

Vì sao phải làm thông báo phát hành hóa đơn?

1. Vì sao phải làm thông báo phát hành hóa đơn

Làm thông báo phát hành hóa đơn là điều kiện tiên quyết trước khi các tổ chức, doanh nghiệp muốn sử dụng, khởi tạo hóa đơn điện tử. Cụ thể, theo Khoản 2, Điều 7, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định: Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, các tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử cần phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Việc sử dụng hóa đơn mà chưa làm thông báo phát hành hóa đơn sẽ là bất hợp pháp và phải chịu xử phạt theo quy định của pháp luật.

  • Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp >> Xem thêm

2. Quy định cần biết khi làm thông báo phát hành hóa đơn

Khi làm thông báo phát hành hóa đơn, bạn cần phải tìm hiểu trước về các quy định liên quan đến việc phát hành hóa đơn điện tử để đảm bảo quy trình được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng.

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, Bộ Tài Chính quy định thông báo phát hành hóa đơn điện tử điện tử sẽ được làm theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm.

Nội dung của thông báo phát hành hóa đơn cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

  • Thông tin đơn vị phát hành: Tên đơn vị phát hành hoá đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại,...
  • Thông tin loại hóa đơn phát hành: Tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy)

Lưu ý rằng, trong nội dung thông báo phát hành hóa đơn, bạn cũng cần quan tâm đến cả chữ ký điện tử của tổ chức phát hành với trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Với các trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hoá đơn điện tử cho cơ quan thuế nơi mình chuyển đến, trong đó cần nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng và sẽ tiếp tục sử dụng.

Với trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Các tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu đến cho cơ quan thuế theo đường điện tử. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong khoảng thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

3. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2019

Nếu bạn vẫn chưa biết mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất 2019 như thế nào thì có tham khảo ngay mẫu dưới đây:

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất 2019

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất 2019.

Sau khi đã có mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử, bạn cần hoàn tất các thông tin được yêu cầu để có thể gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý.

Trên đây, thaison.vn đã giúp bạn trả lời vì sao phải làm thông báo phát hành hóa đơn và giới thiệu mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất 2019 đến bạn.

Mọi thắc mắc về thông báo phát hành hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

  • Miền Bắc: 1900 4767
  • Miền Nam/Trung: 1900 4768

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục