DOWNLOAD PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ECUS PHIÊN BẢN 4
        
(Thông tư 196/2012/TT-BTC và Nghị định 87/2012/NĐ-CP)

- Phần mềm khai Hải quan điện tử ECUS phiên bản 4 có các tính năng nổi bật như sau:

  • Khả năng trình ký qua Internet (Giám đốc có thể sử dụng chữ ký số thực hiện ký từ xa vào tờ khai điện tử thông qua Internet)
  • Tính năng cổng ký giúp thuận tiện hơn trong việc sử dụng thiết bị chữ ký số
  • Theo dõi xuất nhập tồn chính xác
  • Thanh lý hoàn thuế hoàn toàn tự động
  • Khả năng đồng bộ dữ liệu giữa đại lý khai hải quan và doanh nghiệp
  • Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp 24/7
- Phần mềm ECUS phiên bản 4 chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia khai Hải quan điện tử tại các chi cục Hải quan đã áp dụng phiên bản 4 theo thông tư 196/2012/TT-BTC và Nghị Định 87/2012/NĐ-CP.
  Kích vào đây để tải bộ cài ECUS-EK4 (Loại hình Kinh doanh - Đầu tư): ECUS_EK4_CD.exe
  Kích vào đây để tải bộ cài ECUS-EX4 (Loại hình Sản xuất - Xuất khẩu): ECUS_EX4_CD.exe
  Kích vào đầy để tải bộ cài ECUS-EG4 (Loại hình Gia công): ECUS_EG4_CD.exe
 
 
  Kích vào đây để tải phần mềm ECUS4NET (Tất cả các loại hình trong 1 phần mềm duy nhất): ECUS4NET.exe
      hoặc download phiên bản có database SQLServer dùng cho doanh nghiệp có số lượng tờ khai lớn: ECUS4NET_CD.exe
  Kích vào đây để tải phần mềm ECUSK4NET (Loại hình Kinh doanh): ECUSK4NET.exe
 
 
  Kích vào đầy để tải hướng dẫn sử dụng tất cả các loại hình : HuongDanECUS4.Zip
 
  Video Hướng dẫn sử dụng:
Nâng cấp ECUS4 ECUS-EK4 (Kinh doanh, đầu tư) ECUS-EX4 (SXXK) ECUS-EG4 (Gia công)