Thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu

Ngày đăng: 14:14 - 07/09/2022 Lượt xem: 3875 Cỡ chữ

   Để được hưởng lương hưu, người lao động không chỉ phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi mà cần đáp ứng cả điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy, thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu theo quy định của Pháp luật là bao lâu? 

hưởng lương hưu 1

Thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu.

1. Hưởng lương hưu - chế độ hưu trí đặc biệt khi về già

Trên thực tế, hưởng lương hưu là chế độ hưu trí đặc biệt khi về già đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, người lao động sẽ được nhận lương hưu dựa trên thời gian đóng BHXH và mức đóng BHXH của mình.

Cụ thể mức hưởng lương hưu được tính theo quy định tại Điều 74, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

  • Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính theo số năm đóng BHXH tối thiểu là 45% và tối đa là 75%. 

  • Mức bình quân tiền lương đóng BHXH được tính theo Điều 9, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

>>> Có thể bạn quan tâm : Hợp đồng điện tử

2. Thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu

Thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu được đặc biệt quan tâm. Hiện nay Pháp luật quy định thời gian tối thiểu đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với lao động nam và lao động nữ khác nhau.

hưởng lương hưu 2

Lao động nữ có tối thiểu 15 năm tham gia BHXH.

Để được hưởng lương hưu, lao động nam phải có tối thiểu 20 năm, lao động nữ có tối thiểu 15 năm tham gia BHXH.

Căn cứ theo Điều 74, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau: 

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Theo quy định trên, thì thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu của lao động nam từ năm 2022 là 20 năm, của lao động nữ là 15 năm. Thời gian đóng BHXH càng lâu thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động càng cao. Để đạt tỷ lệ % hưởng lương hưu tối đa là 75% thì thời gian tham gia BHXH của lao động nam là 35 năm và lao động nữ là 30 năm. 

Như vậy, người lao động cần lưu ý để tính toán chính xác thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu của mình. Trong trường hợp người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm tham gia BHXH có thể tham gia theo hình thức BHXH tự nguyện và nộp một lần cho các năm còn thiếu (số năm còn thiếu không quá 10 năm).

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục