Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đợt 2 tại 57 tỉnh, thành phố

Ngày đăng: 15:20 - 04/03/2022 Lượt xem: 2576 Cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đợt 2 tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian triển khai áp dụng từ tháng 04/2022.

Theo Quyết định số 206/QĐ-BTC, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử áp dụng tại 57 địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( trừ 1 số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định) đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Danh sách 57 tỉnh, thành phố áp dụng triển khai hóa đơn điện tử. 

Việc triển khai hóa đơn điện tử theo tại 57 tỉnh, thành phố tuân thủ theo quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính. 

Theo Quyết định 206/QĐ-BTC, Bộ Tài Chính yêu cầu Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương nêu tại Quyết định này do Lãnh đạo tỉnh, thành phố làm Trưởng Ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của Cục Thuế và các sở, ban, ngành có liên quan (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực triển khai do Cục trưởng Cục Thuế làm Tổ trưởng và thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức các Chi cục, Phòng thuộc Cục Thuế và đại diện các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;

Ngoài ra, Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố phải nhanh chóng tiến hành rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT theo quy định để thông báo đến từng đơn vị các nội dung ngay từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, gửi HĐĐT cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng HĐĐT; thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai HĐĐT, thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện HĐĐT để xử lý các vướng mắc phát sinh tại địa phương…

ThaisonSoft hỗ trợ chuyển đổi miễn phí hóa đơn điện tử đáp ứng TT78 theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, việc triển khai HĐĐT theo quy định mới sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022. Giai đoạn này triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai tại 57 tỉnh, thành phố còn lại phủ sóng hóa đơn điện tử. 

Tin tức cùng chuyên mục