Thông báo phần mềm ECUS5_CANG đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan

Ngày đăng: 15:33 - 28/08/2018 Lượt xem: 16724 Cỡ chữ

Thông báo phần mềm ECUS5_CANG đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi đối với Quản lý hàng hóa tại cảng biển.

Theo công văn số 1263/CNTT-PTUD của Cục CNTT & Thống Kê Tổng Cục Hải Quan. Phần mềm ECUS5_CANG do công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn xây dựng đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đối với Quản lý hàng hóa tại cảng biển theo Quyết định số 1059/QĐ-TCHQ ngày 29/03/2017 .

Do đó nhưng doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi sử dụng phần mềm ECUS5_CANG không cần thực hiện test khai báo, trao đổi dữ liệu với Cục CNTT & Thống Kê Tổng Cục Hải Quan.

Thông báo phần mềm ECUS5_CANG đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan

Tin tức cùng chuyên mục