Thông báo phần mềm ECUS5_KNQ đã đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu với cơ quan Hải quan

Ngày đăng: 15:47 - 14/01/2018 Lượt xem: 17900 Cỡ chữ

Thông báo phần mềm ECUS5_KNQ đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế.

Theo công văn số 1661/CNTT-PTUD của Cục CNTT & Thống Kê Tổng Cục Hải Quan. Phần mềm ECUS5_KNQ  do Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn xây dựng đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế căn cứ theo Quyết định số 2501/QĐ-TCHQ ngày 22/08/2018 .

Do đó những doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế sử dụng phần mềm ECUS5_KNQ  không cần thực hiện test khai báo, trao đổi dữ liệu với Cục CNTT & Thống Kê Tổng Cục Hải Quan.

Thông báo phần mềm ECUS5_KNQ đã đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu với cơ quan Hải quan

Tin tức cùng chuyên mục