Thông báo về việc cập nhập biểu thuế 2015 trong phần mềm ECUS5-VNACCS

Ngày đăng: 09:37 - 06/01/2015 Lượt xem: 17806 Cỡ chữ

Theo thông tư 173/2014/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015. Từ ngày 01/01/2015 một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu sẽ được sửa đổi và áp dụng chính thức. 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT BIỂU THUẾ 2015

Theo thông tư 173/2014/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng  tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015. Từ ngày 01/01/2015 một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu sẽ được sửa đổi và áp dụng chính thức.

Vì vậy khi hỗ trợ doanh nghiệp kỹ thuật cần cập nhật phiên bản mới nhất ( hoặc thông báo để doanh nghiệp biết cách thực hiện).

Đầu tiên vào menu “Trợ giúp” chọn “Câp nhật phiên bản mới” phiên bản mới nhất có thể cập nhật được HS 2015 là bản 15/12/2014:

Sau khi cập nhật thành công chương trình sẽ hiển thị cửa sổ danh mục HS thường dùng ( đã tham gia xuất nhập khẩu của doanh nghiệp), doanh nghiệp nhấn vào “Cập nhật biểu thuế 2015” để có thông tin biểu thuế mới nhất 2015.

Để cập nhật danh mục biểu thuế của mã HS khác bạn vào menu “Danh mục” chọn “20.Danh mục mã biểu thuế

Tại đây bạn nhập mã HS cần lấy biểu thuế vào ô “Mã HS” sau đó nhấn vào nút “Lấy mã biểu thuế theo HS” thành công hệ thống sẽ trả về danh mục biểu thuế mới.

Tin tức cùng chuyên mục