Thông báo Cục Hải quan Hải Phòng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp

Ngày đăng: 16:00 - 25/09/2018 Lượt xem: 18296 Cỡ chữ

Nhằm nâng cao quan hệ đối tác Hải quan -Doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.Trong đó, có các cam kết từ phía cơ quan Hải quan cũng như mong muốn sự chia sẻ, đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp.

Cục Hải quan Hải Phòng đã hệ thống và chi tiết các cam kết đó thành bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp. Bản thỏa thuận được Cục Hải quan Hải Phòng gửi đến tận trụ sở doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa nhận được bản thỏa thuận này do thay đổi địa chỉ, số điện thoại,…

Thông báo Cục Hải quan Hải Phòng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp

Các doanh nghiệp chưa nhận được bản thỏa thuận thực hiện tải các file đính kèm về (ký đóng dấu gửi đến Hải quan Hải Phòng) bao gồm:

1.    Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp tải về.

2.    Phụ lục I (Kèm bản thỏa thuận) tải về.

3.    Phụ lục II (Kèm bản thỏa thuận) tải về.

Danh sách doanh nghiệp chưa đăng ký bản thỏa thuận chi tiết tại đây.

Tin tức cùng chuyên mục