v/v Nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát

Ngày đăng: 16:13 - 15/09/2018 Lượt xem: 19004 Cỡ chữ

Theo Công văn số 1318/CNTT-PTUD ngày 12/09/2018 của Cục CNTT & Thống kê Hải quan gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp V/v nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan có nội dung: 

  • Đối với những tờ khai có ngày đăng ký từ ngày 05/06/2018 khi thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 có hiệu lực sẽ bổ sung điều kiện chỉ cho phép xác nhận hàng qua khu vực giám sát khi tờ khai có chứng từ điện tử khai lên hệ thống Hải quan (áp dụng đối với tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu).
  • Thời gian thực hiện nâng cấp: từ ngày 17/09/2018.

Như vậy, theo thông báo này doanh nghiệp phải thực hiện khai báo chứng từ điện tử cho bộ hồ sơ Hải quan lên hệ thống để thực hiện xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát.

Về thời điểm khai báo chứng từ điện tử, có thể khai báo được ngay sau khi thực hiện khai trước thông tin tờ khai IDA/EDA. Phần mềm ECUS5VNACCS đã nâng cấp chức năng khai báo chứng từ điện tử các doanh nghiệp cập nhật bản mới nhất và thực hiện đầy đủ để đảm bảo thủ tục thông quan hàng hóa được thuận lợi, thông suốt.

Xem và tải CV 1318 tại đây.

Tin tức cùng chuyên mục