Đặc điểm của hợp đồng hoán đổi tiền tệ và cách phân loại hợp đồng

Ngày đăng: 15:33 - 18/06/2024 Lượt xem: 1738 Cỡ chữ

Hợp đồng hoán đổi tiền tệ là giải pháp tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro ngoại hối và tối ưu hóa lợi nhuận. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về hợp đồng hoán đổi tiền tệ, bao gồm định nghĩa, đặc điểm và cách phân loại hợp đồng.


1. Quy định về hợp đồng hoán đổi tiền tệ

Hợp đồng hoán đổi tiền tệ (Currency swap contract) là một trong 5 loại hợp đồng hoán đổi phổ biến hiện nay. Do đó, trước khi tìm hiểu về hợp đồng này, cần nắm rõ một số thông tin về hợp đồng hoán đổi. 


Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract) là loại hợp đồng tài chính được ký kết giữa hai bên đối tác nhằm trao đổi luồng tiền, hoặc tài sản khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể, theo phương thức hai bên đã định sẵn. Trong lĩnh vực tài chính, hợp đồng hoán đổi là công cụ phái sinh, cho phép 2 bên trao đổi các luồng tiền hoặc tài sản khác nhau dựa trên sự thống nhất về giá trị. 


Hợp đồng hoán đổi bao gồm 5 loại hợp đồng chính: 

 • Hợp đồng hoán đổi tiền tệ

 • Hợp đồng hoán đổi lãi suất

 • Hợp đồng hoán đổi hàng hóa

 • Hợp đồng hoán đổi tín dụng

 • Hợp đồng hoán đổi chứng khoán vốn


Hiểu đơn giản, đây là thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi ngoại tệ. Theo đó, hai bên trao đổi khoản tiền gốc và tiền lãi cố định của một khoản vay, để lấy một khoản tiền gốc và lãi cố định tương đương của một khoản vay của loại tiền khác. 


Quy định về hợp đồng hoán đổi tiền tệ như thế nào?


Mục đích của hợp đồng hoán đổi tiền tệ là cho phép các bên thỏa thuận tận dụng lợi thế từ việc trao đổi tiền gốc và lãi suất cố định giữa các đồng tiền, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch quốc tế. 


Tại Việt Nam, hợp đồng hoán đổi tiền tệ thường kết hợp với hợp đồng hoán đổi lãi suất. 


2. Đặc điểm của hợp đồng hoán đổi tiền tệ là gì?

Hợp đồng hoán đổi tiền tệ là một loại hợp đồng hoán đổi, có đặc điểm cơ bản giống hợp đồng hoán đổi lãi suất, trừ một số trường hợp sau: 

 • Hợp đồng liên quan đến 2 loại tiền tệ khác nhau. Do đó, giá trị gốc và dòng tiền trao đổi được ghi nhận theo 2 loại tiền tệ khác nhau xét từ mỗi bên tham gia hợp đồng. 

 • Các bên tham gia hợp đồng trao đổi 2 dòng thanh toán được xác định dựa trên mức lãi suất khác nhau (có thể là lãi suất cố định đổi lấy lãi suất cố định, lãi suất thả nổi đổi lấy lãi suất thả nổi, hoặc lãi suất cố định đổi lấy lãi suất thả nổi). 

 • Giá trị gốc không mang tính chất danh nghĩa thuần túy mà được trao đổi giữa các bên tại hai thời điểm khởi đầu và kết thúc hợp đồng. 

Tóm lại, dòng tiền trao đổi giữa các bên tham gia hợp đồng hoán đổi tiền tệ bao gồm: 

 • Trao đổi số tiền bằng giá trị gốc vào ngày bắt đầu giao dịch hoán đổi. Số tiền thanh toán của mỗi bên được xác định bằng một loại tiền tệ riêng. Qua đó, hình thành tỷ giá hối đoái giữa 2 dòng tiền. 

 • Thanh toán khoản tiền lãi tính trên giá trị vốn gốc đã biết, áp dụng loại và mức lãi suất theo thỏa thuận có trong hợp đồng. Dòng thanh toán này được thực hiện theo định kỳ trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. 

 • Trao đổi lại số tiền bằng giá trị gốc sau khi kết thúc giao dịch hoán đổi theo hợp đồng

  >>> Xem thêm: Báo giá phần mềm hợp đồng


3. Phân loại hợp đồng hoán đổi tiền tề

Có nhiều cách để phân loại hợp đồng hoán đổi tiền tệ, dưới đây là 5 loại hợp đồng hoán đổi tiền tệ phổ biến: 

 • Hợp đồng hoán đổi tiền tệ lãi suất cố định với lãi suất cố định: Đây là một biến thể của hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Trong đó, dòng thanh toán định kỳ của 2 bên tham gia hợp đồng đều được xác định theo lãi suất cố định. Thông thường, dạng hoán đổi tiền tệ này được tạo ra từ một thỏa thuận hoán đổi duy nhất, hoặc qua việc kết hợp 2 hợp đồng hoán đổi lãi suất cố định với lãi suất thả nổi sử dụng cùng loại lãi suất thả nổi. Công cụ này được gọi là hoán đổi vòng tròn. 

Có 5 loại hợp đồng hoán đổi tiền tệ phổ biến. 


 • Hợp đồng hoán đổi tiền tệ cơ bản: Đây là loại hợp đồng trong đó dòng tiền thanh toán định kỳ của bên tham gia hợp đồng được xác định theo lãi suất cố định, dòng thanh toán định kỳ của bên còn lại sẽ xác định theo lãi suất thả nổi. 

 • Hợp đồng hoán đổi tiền tệ lãi suất thả nổi và lãi suất thả nổi: Đây còn được biết đến là hợp đồng hoán đổi cơ sở. Khi cả 2 dòng tiền hoán đổi được xác định dựa trên lãi suất thả nổi, hay cả 2 bên tham gia giao dịch hoán đổi đều được trả lãi suất thả nổi. 

Lưu ý: Kiểu hoán đổi cơ sở này có thể được tạo ra từ một hợp đồng hoán đổi duy nhất, hoặc thông qua việc kết hợp 2 giao dịch hoán đổi lãi suất cố định với lãi suất thả nổi cùng sử dụng mức lãi suất cố định. 

 • Hợp đồng hoán đổi tiền tệ giá trị gốc giảm dần: Đây là loại hợp đồng hoán đổi được sử dụng khi giá trị gốc được hoán đổi từng phần, thay vì tập trung một lần tại thời điểm đáo hạn hợp đồng. 

 • Hợp đồng hoán đổi tiền tệ giá trị gốc tăng dần: Đây là loại hợp đồng hoán đổi, trong đó, giá trị gốc tăng dần trong suốt thời gian hợp đồng hoán đổi có giá trị. 


Trên đây ThaisonSoft đã cung cấp một số đặc điểm của hợp đồng hoán đổi tiền tệ và cách phân loại hợp đồng. Hy vọng bài viết đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho quý độc giả.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục