Hợp đồng kinh tế là gì? những lưu ý khi giao kết hợp đồng kinh tế

Ngày đăng: 09:23 - 27/12/2022 Lượt xem: 9828 Cỡ chữ

   Thị trường thương mại mở rộng phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều hợp đồng kinh tế được giao kết trong nước và quốc tế. Vậy hợp đồng kinh tế là gì? Những lưu ý khi giao kết hợp đồng kinh tế để tránh rủi ro thương mại. 

hơp đồng kinh tế 1

Hợp đồng kinh tế.

1. Hợp đồng kinh tế là gì

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng có rất nhiều loại và thường được phân loại theo các tiêu chí khác nhau. Các tiêu chí dùng phân loại hợp đồng thường là phân theo nghĩa vụ của chủ thể hợp đồng, phân theo mục đích, phân theo không gian hợp tác, phân theo hình thức của hợp đồng… 

Hợp đồng kinh tế còn được hiểu là hợp đồng thương mại được phân theo mục đích của hợp đồng. Trên thực tế chưa có định nghĩa chính xác về hợp đồng kinh tế tuy nhiên có thể hiểu hợp đồng kinh tế là loại hợp đồng nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

Hợp đồng kinh tế được tạo lập và giao kết dựa trên Pháp luật về kinh tế, thương mại, Pháp luật về hợp đồng. Hợp đồng thường được giao kết giữa các bên trong đó một bên là thương nhân. Ngoài ra hợp đồng kinh tế được giao kết theo hình thức hợp đồng điện tử sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Những lưu ý khi giao kết hợp đồng kinh tế

Có rất nhiều những lưu ý khi giao kết hợp đồng kinh tế đặc biệt là khi giao kết hợp đồng kinh tế điện tử. Dưới đây là những lưu ý giúp doanh nghiệp và các thương nhân có thể giao kết hợp đồng kinh tế thuận lợi. 

2.1 Hoạt động thương mại đặc thù tuân thủ luật quy định riêng 

Khi giao kết hợp đồng kinh tế nhằm thực hiện các hoạt động thương mại phải tuân theo Luật thương mại và pháp luật có liên quan. Tuy nhiên nếu là hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó. 

Trường hợp hoạt động thương mại không được quy định trong Luật thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.

hợp đồng kinh tế 2

Ký hợp đồng kinh tế điện tử bằng chữ ký số.

2.2 Quy định rõ mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng

Sau khi giao kết hợp đồng kinh tế các bên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình đã thỏa thuận. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng cần có các quy định phạt rõ ràng. Mức phạt vi phạm hợp đồng được quy định tại Điều 301, Luật thương mại 2005. Cụ thể:

“Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này”.

Như vậy, mức phạt vi phạm hợp đồng kinh tế sẽ không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm trừ trường hợp phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong trường hợp kết quả giám định sai gồm:

  • Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải trả tiền phạt cho khách hàng. Mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá mười lần thù lao dịch vụ giám định.

  • Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi cố ý của mình thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định.

  • Khách hàng có nghĩa vụ chứng minh kết quả giám định sai và lỗi của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

2.3 Sử dụng chữ ký số khi giao kết hợp đồng kinh tế điện tử 

Hợp đồng kinh tế có thể giao kết dưới hình thức hợp đồng giấy hoặc hợp đồng điện tử. Trong trường hợp giao kết bằng hợp đồng điện tử thì các bên tham gia giao kết lưu ý nên sử dụng chữ ký số để ký hợp đồng. 

Chữ ký số cần đảm bảo có khả năng xác minh người ký và sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký. Đảm bảo chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó. 

Các thông tin của chữ ký số phải toàn vẹn và được bảo mật. Khi sử dụng chữ ký số các bên tham gia giao kết sẽ tránh được việc giả mạo thông tin văn bản có tính pháp lý cao nhất.

Thông qua tìm hiểu về hợp đồng kinh tế là gì và những lưu ý đặc biệt khi giao kết hợp đồng kinh tế sẽ giúp doanh nghiệp có thể hạn chế được rủi ro và thực hiện giao kết hợp đồng kinh tế thành công theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục