Ký hợp đồng bằng chữ ký điện tử có hiệu lực pháp lý không?

Ngày đăng: 14:04 - 07/11/2023 Lượt xem: 2969 Cỡ chữ


Ký hợp đồng bằng chữ ký điện tử là giải pháp hiệu quả, khá phổ biến trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay. Việc ký hợp đồng trực tuyến có đảm bảo hiệu lực pháp lý không là băn khoăn của khá nhiều độc giả. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc đó. 


 1. Thông tin cơ bản về hợp đồng

Theo quy định tại Điều 385, Mục 7, Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên trong hợp đồng.


Hình thức thể hiện của hợp đồng:

 • Hợp đồng truyền thống (văn bản giấy tờ, lời nói…)

 • Hợp đồng điện tử (thông điệp dữ liệu, trong đó, thông điệp dữ liệu là những thông tin được tạo ra, gửi đi, được nhận và lưu trữ bằng phương thức điện tử).

Có nhiều hình thức thể hiện hợp đồng. 


 1. Chữ ký điện tử là gì?

Chữ ký điện tử được hình thành dưới dạng chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương thức điện tử, gắn liền hoặc kết hợp logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và sự chấp thuận của người đó với nội dung đã được ký. 


Theo Luật Giao dịch điện tử 2023 được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2023 quy định về 03 loại chữ ký điện tử như sau:

 • Chữ ký điện tử chuyên dùng: Chữ ký điện tử do Cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng riêng cho hoạt động của Cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Chữ ký điện tử chuyên dùng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký với thông điệp dữ liệu.

 • Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chuyên dùng chỉ được gắn với một nội dung của thông điệp dữ liệu được chấp thuận. 

 • Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chuyên dùng chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký.

 • Hiệu lực của chữ ký có thể được kiểm tra theo điều kiện do các bên tham gia thỏa thuận. 

 • Chữ ký số công cộng: Là chữ ký số được dùng trong hoạt động công cộng và được đảm bảo bởi chứng thư chữ ký số công cộng.

 • Chữ ký số chuyên dùng công vụ: Là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công vụ, được đảm bảo bởi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

Chữ ký số là chữ ký điện tử đáp ứng yêu cầu sau:

 • Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký với thông điệp dữ liệu

 • Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn với nội dung của thông điệp dữ liệu được chấp thuận.

 • Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký.

 • Tất cả các thay đổi với thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện. 

 • Phải được đảm bảo bởi chứng thư chữ ký số. Chữ ký số chuyên dùng công vụ phải được đảm bảo bởi chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

 • Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo mật dữ liệu tạo chữ ký số, bảo đảm dữ liệu tạo chữ ký số chỉ được sử dụng 1 lần, không làm thay đổi dữ liệu cần ký. 


 1. Ký hợp đồng bằng chữ ký điện tử có hiệu lực pháp lý không?


Theo quy định tại Luật giao dịch điện tử năm 2023, giá trị pháp lý của chữ ký điện tử được quy định như sau:

Ký hợp đồng bằng chữ ký điện tử. 


- Chữ ký điện tử sẽ không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới dạng chữ ký điện tử.


- Chữ ký điện tử chuyên dùng phải đảm bảo an toàn hoặc chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy.


- Trường hợp pháp luật quy định văn bản phải được cơ quan, tổ chức xác nhận thì yêu cầu đó được xem là đáp ứng đối với một thông điệp dữ liệu nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số của cơ quan, tổ chức đó.


Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký cá nhân trên văn bản giấy. Do đó, khi ký hợp đồng bằng chữ ký điện tử, pháp luật hoàn toàn thừa nhận tính hợp pháp.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục