Ký hợp đồng cần tuân thủ nguyên tắc nào? Chuyên gia tư vấn

Ngày đăng: 15:16 - 10/01/2023 Lượt xem: 4979 Cỡ chữ

   Ký hợp đồng cần tuân thủ nguyên tắc theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Bên cạnh đó, tùy từng hình thức ký hợp đồng mà các bên cần đảm bảo các nguyên tắc của luật. 

ký hợp đồng 1

Ký hợp đồng - những nguyên tắc cần tuân thủ.

1. Hợp đồng là gì? ký hợp đồng là gì

Trong thương mại và trong nhiều hoạt động hợp tác phát triển, nghiên cứu khoa học người ta sử dụng hợp đồng như một hình thức đảm bảo thực hiện các thỏa thuận. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 385, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 385. Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Ký hợp đồng hay còn gọi là giao kết hợp đồng là việc các bên đồng ý đề nghị giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc với các điều khoản trong hợp đồng. Theo đó một bên hoặc các bên tham gia ký hợp đồng sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận. 

2. Những nguyên tắc cần tuân thủ khi ký hợp đồng

Nắm được những nguyên tắc cần tuân thủ khi ký hợp đồng rất quan trọng. Điều này sẽ giúp các bên tham gia sẽ hạn chế rủi ro, tránh hợp đồng bị vô hiệu. Các nguyên tắc này được quy định tại Điều 3, Bộ luật dân sự 2015. Ngoài ra, tùy thuộc vào từng loại hợp đồng mà các bên thỏa thuận ký có thể có thêm các nguyên tắc khác.

ky hợp đồng 2

Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự do, tự nguyện, thiện chí trung thực.

2.1 Nguyên tắc chung khi ký hợp đồng theo quy định của pháp luật  

Theo Điều 3, Bộ luật dân sự 2015 khi ký hợp đồng các bên tham gia cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

(1). Nguyên tắc bình đẳng

Nguyên tắc bình đẳng đảm bảo mọi cá nhân, pháp nhân đều được bình đẳng với nhau, không vì bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử. Các cá nhân, pháp nhân được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

(2). Nguyên tắc tự do, tự nguyện

Nguyên tắc tự do, tự nguyện đảm bảo việc cá nhân, pháp khi ký hợp đồng xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Các điều khoản thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng. 

(3). Nguyên tắc thiện chí trung thực

Nguyên tắc thiện chí trung thực đảm bảo cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

(4). Nguyên tắc không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc

Khi ký hợp đồng nội dung xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được hợp đồng quy định không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

(5). Chịu trách nhiệm về việc không thực hiện

Khi ký hợp đồng đồng nghĩa với việc cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

2.2 Ký hợp đồng trong trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử

Trong trường hợp các bên ký hợp đồng điện tử sẽ phải đảm bảo các nguyên tắc giao kết hợp đồng hợp đồng điện tử. Theo Điều 5, Luật giao dịch điện tử 2005, quy định nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử gồm:

ký hợp đồng 3

Nguyên tắc ký hợp đồng điện tử.

  • Các bên tham gia ký hợp đồng điện tử tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch. Đồng thời tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ để thực hiện giao dịch điện tử.

  • Khi ký hợp đồng điện tử không một loại công nghệ nào được xem là duy nhất trong giao dịch điện tử. 

  • Các bên tham gia bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử.

  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.

  • Trường hợp giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 40 của Luật này.

Thông qua Thái sơn chia sẻ về việc ký hợp đồng điện tử cần tuân thủ nguyên tắc nào hy vọng sẽ giúp bạn đọc có nhiều thông tin hữu ích. Tránh trường hợp vi phạm nguyên tắc ký hợp đồng dẫn đến hợp đồng vô hiệu.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục