Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Triển khai thí điểm hệ thống quản lý điều hành CloudOffice

Ngày đăng: 14:47 - 17/11/2015 Lượt xem: 13832 Cỡ chữ

Sáng ngày 29/9/2015, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công ty phần mềm Thái Sơn tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý điều hành Cloud office cho Lãnh đạo và CBCC làm công tác văn phòng, văn thư lưu trữ của các đơn vị trong toàn Cục

Đây là một trong những phần việc cụ thể hoá công tác cải cách hành chính hiện đại hoá hải quan giai đoạn 2015-2020 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nhằm giúp Lãnh đạo các cấp làm tốt hơn vai trò kiểm soát quản lý điều hành qua mạng chỉ đạo quán xuyến công việc kịp thời thuận tiện kể cả trong trường hợp công tác, hội họp.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Triển khai thí điểm hệ thống quản lý điều hành CloudOffice

Hà tĩnh triển khai phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice

Phát biểu và quán triệt tại lớp tập huấn, đồng chí Đinh Văn Hoà, phó Cục trưởng đề nghị Công ty phần mềm Thái Sơn với nhiều kinh nghiệm triển khai các phần mềm thời gian qua đối với lĩnh vực hải quan sẽ giúp Cục Hải quan tĩnh Hà Tĩnh triển khai hệ thống quản lý điều hành Cloud Office hiệu quả nhất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra năm 2015 và các năm tiếp theo. Công ty Phần mềm Thái Sơn cam kết sẽ phối hợp hướng dẫn, cài đặt, cử kỹ thuật viên xử lý những vướng mắc, những vấn đề chưa rõ, đảm bảo hệ thống quản lý điều hành Cloud office khi chính thức sử dụng được thông suốt, có tính bảo mật cao; cán bộ  công chức và Lãnh đạo khai thác tối đa các tiện ích của hệ thống, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

 Lý Trọng Ngọc – Phó chánh Văn phòng

Nguồn: http://www.htcustoms.gov.vn

Kinh nghiệm triển khai khác