Quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động khi tham gia BHXH

Ngày đăng: 09:55 - 08/07/2022 Lượt xem: 3093 Cỡ chữ

Quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động khi tham gia BHXH góp phần hỗ trợ người lao động có thêm thu nhập vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng nắm được các quyền lợi khi bị tai nạn lao động. 

tai nạn lao động 1

Quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động khi tham gia BHXH của người lao động.

1. Chế độ tai nạn lao động khi tham gia BHXH 

Theo thống kê năm 2021, cơ quan Bảo hiểm Việt Nam giải quyết mới cho 8.648 trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) và tai nạn giao thông được hưởng chế độ tai nạn lao động. Tổng chi trả trợ cấp TNLĐ-BNN, hỗ trợ dưỡng sức giám định thương tật, phòng ngừa rủi ro, mua Bảo hiểm y tế trong năm lên tới trên 1.005 tỷ đồng. 

Căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động (NLĐ) khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015.

2. Quyền lợi được hưởng chế độ tai nạn lao động khi tham gia BHXH 

Đối với NLĐ tham gia BHXH hoặc không tham gia BHXH đều có quyền lợi khi bị tai nạn lao động. Khi không tham gia BHXH NLĐ sẽ có quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động từ người sử dụng lao động. 

2.1 Quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động từ quỹ bảo hiểm xã hội

Về điều kiện hưởng:

Căn cứ theo quy định tại Điều 43, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, NLĐ được hưởng chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khi đáp ứng điều kiện sau:

 • NLĐ bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc giờ làm việc nhưng đang thực hiện công việc theo yêu cầu hoặc NLĐ tai nạn trên quãng đường di chuyển từ nơi làm việc đến nhà và ngược lại với tuyến đường hợp lý

 • NLĐ bị suy giảm khả năng lao động tối thiểu 5% sau tai nạn

tai nạn lao động 2

Người lao động bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần. 

Về quyền lợi hưởng:

Người lao động bị tai nạn lao động được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể các quyền lợi gồm:

Trợ cấp một lần: 

NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% - 30% thì được hưởng trợ cấp một lần (Theo quy định tại Điều 46).  Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

 • Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

 • Hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Trợ cấp hằng tháng:

NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng (Theo quy định tại Điều 47). Mức trợ cấp hằng tháng như sau:

 • Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

 • Hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình:

NLĐ bị tai nạn lao động mà tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật (theo quy định tại Điều 49).

Trợ cấp phục vụ:

Theo quy định tại Điều 50 luật Bảo hiểm xã hội NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở (Theo quy định tại Điều 51).

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật:

NLĐ sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 05-10 ngày (Theo quy định tại Điều 52). Mức hưởng một ngày bằng 25% hoặc 40% mức lương cơ sở trong trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình hoặc nghỉ tại cơ sở tập trung.

2.2 Quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động từ người sử dụng lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 38, Luật An Toàn vệ sinh lao động, quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động của NLĐ từ người sử dụng lao động gồm có:

tai nạn lao động 3

Người sử dụng lao động phải thanh toán chi phí, y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định.

(1) Tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho NLĐ bị tai nạn lao động

(2) Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định gồm: 

 • Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả. 

 • Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định 

 • Thanh toán chi phí y tế đối với NLĐ không tham gia BHYT;

(3) Trả đủ tiền lương cho NLĐ trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

(4) Bồi thường cho NLĐ bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra như sau:

 • Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5%-10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%.

 • Ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do tai nạn lao động.

(5) Trường hợp bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính NLĐ gây ra thì trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định đối với NLĐ bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra.

(6) Giới thiệu để NLĐ được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

(7) Bồi thường, trợ cấp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động. 

(8) NLĐ được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe sau tai nạn

(9) Được lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Lưu ý: Tiền lương làm cơ sở trả cho NLĐ nghỉ việc do bị tai nạn lao động là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Người lao động cần lưu ý quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động khi tham gia BHXH. Những quyền lợi này góp phần giúp NLĐ vượt qua khó khăn, giảm đi gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi không may gặp rủi ro đồng thời góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội giúp người dân có một cuộc sống ổn định và tốt hơn.

>>> Tin liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục