Thân nhân được trợ cấp tuất hàng tháng đến khi nào?

Ngày đăng: 09:45 - 18/05/2022 Lượt xem: 9628 Cỡ chữ

   Trợ cấp tuất hàng tháng là khoản thu nhập ổn định góp phần đảm bảo cuộc sống, giảm bớt gánh nặng tài chính cho thân nhân người lao động khi người lao động không may qua đời. Về thời hạn nhận trợ cấp tuất hàng tháng, hiện nay chưa có điều khoản nào quy định chi tiết, rõ ràng. Vậy thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đến khi nào?

trợ cấp tuất 1

Thời hạn nhận trợ cấp tuất của thân nhân.

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 67, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người thân của người lao động sẽ được trợ cấp tuất hàng tháng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Con của người lao động:

 • Con người lao động chưa đủ 18 tuổi.

 • Con từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 • Con được sinh ra khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

trợ cấp tuất 2

Đối tượng nhận trợ cấp tuất.

Vợ hoặc chồng của người lao động không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp hơn lương cơ sở:

 • Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên.

 • Vợ dưới 55 tuổi hoặc chồng dưới 60 tuổi, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Cha/mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng không có thu nhập hoặc có mức thu nhập hàng tháng thấp hơn lương cơ sở:

 • Nam từ đủ 60 tuổi trở lên hoặc dưới 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 • Nữ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc dưới 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Lưu ý: Đối tượng nhận trợ cấp hàng tháng chỉ áp dụng đối với thân nhân của người lao động sau:

 • Đóng BHXH từ đủ 15 năm nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

 • Đang hưởng lương hưu.

 • Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 • Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thân nhân được trợ cấp tuất hàng tháng đến khi nào?

Hiện nay, các văn bản pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về thời hạn hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, để xác định tuổi của con khi giải quyết chế độ tử tuất, tại Mục 4a, Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH có quy định:
“4. Về chế độ tử tuất:

a) Khi xác định tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất thì thực hiện như sau:

- Chưa đủ 18 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 18 tuổi.”

Như vậy, khi người lao động không may qua đời, con dưới 18 tuổi của người lao động sẽ chỉ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đến tháng liền kề gần nhất của tháng sinh năm tròn 18 tuổi.

trợ cấp tuất 3

Thời hạn hưởng trợ cấp tuất của con dưới 18 tuổi của người lao động.

Các trường hợp còn lại nêu ở mục trên (bao gồm con từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81%, vợ/chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang nuôi dưỡng) sẽ được nhận tiền trợ cấp tuất hàng tháng đến khi người đó qua đời.

3. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân 

Mức trợ cấp hàng tháng được quy định bằng 50% mức lương tối thiểu chung, trường hợp thân nhân không có người nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

Lưu ý:

 • Nếu trường hợp có một người lao động qua đời thì tối đa 04 thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trường hợp có 2 người lao động qua đời trở lên thì thân nhân được hưởng 02 lần mức trợ cấp nêu trên.

 • Thời điểm tính hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được tính từ tháng liền kề sau tháng người lao động qua đời. Trường hợp khi bố qua đời mà mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính hưởng từ tháng con được sinh ra.

trợ cấp tuất 4

Mức trợ cấp tuất hàng tháng theo lương cơ sở.

Như vậy, với mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng sẽ tính như sau:

Trường hợp không có người trực tiếp nuôi dưỡng:

Trợ cấp tuất hàng tháng = 70% x Lương cơ sở = 70% x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng.

Trường hợp còn lại:

Trợ cấp tuất hàng tháng = 50% x Mức lương cơ sở = 50% x 1.490.000 đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng.

Trên đây là thông tin về thời hạn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Tùy theo trường hợp thân nhân của người lao động qua đời, thời hạn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng sẽ được tính khác nhau.

>>> Tin liên quan: 

Tin tức cùng chuyên mục