Hợp đồng trọn gói là gì? Hợp đồng trọn gói có điều chỉnh được không?

Ngày đăng: 11:30 - 21/02/2024 Lượt xem: 2567 Cỡ chữ

Hợp đồng trọn gói là văn bản pháp lý thường được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, ký kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Hợp đồng trọn gói được quy định như thế nào? Hợp đồng trọn gói có điều chỉnh được không là băn khoăn của nhiều độc giả.


1. Hợp đồng trọn gói là gì?

Điểm a, Khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu năm 2013 quy định, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện toàn bộ công việc được quy định trong hợp đồng. 


Theo đó, hợp đồng trọn gói có một số đặc điểm như sau:

 • Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu làm căn cứ để xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. 

 • Hợp đồng trọn gói thuộc loại hợp đồng cơ bản. 

Khi áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, người phê duyệt kế hoạch phải lựa chọn nhà thầu sao cho loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. 

 • Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp… có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói. Trong đó, gói thầu theo quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị không có 20 tỷ đồng. 

 • Đối với gói thầu xây lắp, các bên liên quan phải rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế trong quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. Trường hợp nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác, bên mời thầu cần báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh khối lượng công việc để đảm bảo phù hợp với thiết kế ban đầu. 

 • Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, các bên liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng và khối lượng công việc (bên mời thầu có trách nhiệm với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với mua sắm tập trung).


2. Quy định về thanh toán với hợp đồng trọn gói

Hợp đồng trọn gói có thể thanh toán một lần hoặc nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng; sao cho tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán đúng bằng giá trên hợp đồng khi kết thúc hợp đồng. 

2.1. Nguyên tắc thanh toán hợp đồng trọn gói

 • Hợp đồng có thể thanh toán nhiều lần sau mỗi lần nghiệm thu với giá trị tương ứng với khối lượng công việc đã hoàn thành; hoặc thanh toán một lần sau khi nhà thầu đã hoàn thành khối lượng công việc trong hợp đồng. Giá trị thanh toán = Giá trị hợp đồng - Tạm ứng (nếu có).

 • Có thể thanh toán theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng trong trường hợp không thể xác định chi tiết giá trị hoàn thành tương ứng từng hạng mục công việc. 

Quy định về thanh toán hợp đồng trọn gói như thế nào?


2.2. Hồ sơ thanh toán

 • Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc có xác nhận đại diện nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn giám sát (nếu có).

 • Đối với hoạt động mua sắm hàng hóa: Tùy thuộc vào tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ thanh toán sao cho phù hợp:

 • Hóa đơn nhà thầu

 • Danh mục hàng hóa đóng gói

 • Chứng từ vận tải

 • Đơn bảo hiểm

 • Giấy chứng nhận chất lượng

 • Biên bản nghiệm thu hàng hóa

 • Giấy chứng nhận xuất xứ

 • Tài liệu, chứng từ khác liên quan

3. Hợp đồng trọn gói có điều chỉnh được không?

Khoản 12, Điều 1, Nghị định 50/2021/NĐ-CP quy định về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng như sau:

 • Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn hợp đồng theo quy định. 

 • Với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong một số trường hợp đặc biệt đã được quy định tại Điểm b, c, d, Khoản 2, Điều 143, Luật xây dựng số 50/2014/QH13. 

Hợp đồng trọn gói có điều chỉnh được không là thắc mắc của nhiều độc giả.


 • Hợp đồng trọn gói chỉ điều chỉnh cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc đã ký trong hợp đồng. 

 • Giá hợp đồng sau điều chỉnh không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh. 


Tóm lại, với câu hỏi: Hợp đồng trọn gói có điều chỉnh được không? Câu trả lời là, hợp đồng trọn gói chỉ điều chỉnh khi có bổ sung khối lượng ngoài hợp đồng, không điều chỉnh giảm khối lượng công việc.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục