Quy định về hợp đồng tương tự trong đấu thầu mới nhất 2024

Ngày đăng: 13:51 - 29/01/2024 Lượt xem: 7337 Cỡ chữ

Hợp đồng tương tự trong đấu thầu là hợp đồng để chứng minh năng lực và kinh nghiệm thực tế doanh nghiệp đã thực hiện các gói thầu có quy mô, tính chất tương tự với gói thầu hiện tại. Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi soạn thảo và ký kết loại hợp đồng này? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!


1. Khái quát về hợp đồng tương tự trong đấu thầu

Hiện nay, pháp luật không quy định rõ ràng về khái niệm hợp đồng tương tự trong đấu thầu là gì, tuy nhiên, hiểu đơn giản, hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có tính chất tương tự gói thầu đang xét, bao gồm: Tương tự về bản chất, độ phức tạp và quy mô công việc. 


  • Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Tức là có cùng chủng loại, cấp công trình tương đương hoặc cao hơn công trình yêu cầu cho gói thầu hiện tại theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp với các hạng mục chính của gói thầu. 

Hợp đồng tương tự trong đấu thầu giúp chứng minh năng lực của doanh nghiệp.


  • Tương tự về quy mô công việc: Giá trị công việc xây lắp bằng 70% trở lên giá trị công việc của gói thầu đang xét. 


2. Tiêu chí đánh giá hợp đồng tương tự trong đấu thầu

Theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu đánh giá dựa trên tiêu chí về tính hợp lệ, kỹ thuật và năng lực, kinh nghiệm. Việc đưa ra yêu cầu cho hợp đồng tương tự là một trong các nội dung để đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu, hạn chế rủi ro có thể xảy ra cho chủ đầu tư khi lựa chọn nhà thầu. 


Hiện nay, không có quy định cụ thể về tỷ lệ giống nhau của hợp đồng tương tự. Do đó, khi xét về tính tương tự của hợp đồng, có thể đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

  • Tương tự về bản chất và độ phức tạp

  • Tương tự về quy mô

Có 02 tiêu chí đánh giá hợp đồng tương tự trong đấu thầu.


Bên cạnh đó, đối với tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn hợp đồng tương tự với mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu.


Trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đã thực hiện tối thiểu 02 hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự với gói thầu đang xét. 


Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn cần đảm bảo tính chất tương tự của hợp đồng với gói thầu đang xét. 

3. Tính pháp lý của hợp đồng tương tự trong đấu thầu


Theo quy định tại Thông tư 03/2015, hợp đồng tương tự trong đấu thầu được coi là hợp pháp khi đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

  • Tương tự về quy mô: Giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu xét. Nếu 2 công trình cấp thấp liền kề với cấp của công trình đang  xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc của gói thầu đang xét thì đánh giá là hợp đồng xây lắp tương tự. 

  • Trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu thực hiện từ 02 hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu cần đáp ứng được tối thiểu 01 hợp đồng tượng tự tiếp theo xác định bằng cách cộng hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn cần đảm bảo các hợp đồng đó tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét. 

  • Trường hợp công việc đặc thù tại các địa phương mà năng lực nhà thầu còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị công việc xây lắp khoảng 50-70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét. 


Trên đây Thái Sơn cung cấp một số thông tin cơ bản về hợp đồng tương tự trong đấu thầu. Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích cho quý độc giả.

Các tin tức liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục