Danh sách các tổ chức đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với tổng cục thuế

Ngày đăng: 11:00 - 13/11/2021 Lượt xem: 9150 Cỡ chữ

Ngày 11/11/2021, Tổng cục thuế công bố danh sách các tổ chức đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế trên website, gồm 08 Tổ chức. Trong đó có Công ty PTCN Thái Sơn

Công ty PTCN Thái Sơn là một trong những nhà cung cấp đầu tiên được Tổng cục Thuế chọn kết nối kỹ thuật và trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Đến nay, ThaisonSoft là nhà cung cấp trong TOP 3 đơn vị được lựa chọn ký hợp đồng chính thức với Tổng cục thuế.

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice của Công ty PTCN Thái Sơn đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và Quyết định 1450/QĐ-TCT. Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice phổ biến nhất trong khối doanh nghiệp FDI. E-Invoice là phần mềm hóa đơn điện tử được các doanh nghiệp hàng đầu: Aeon Mall, Samsung, Cocacola, Lotte, Golden Gate, Lazada,… lựa chọn triển khai.
 

thông tư 78

ThaisonSoft nằm trong top 3 nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn và chính thức ký hợp đồng với Tổng cục thuế. (https://www.gdt.gov.vn).

Theo quy định tại Thông tư 78 là thông tư mới nhất thì các Tổ chức đã ký hợp đồng với Tổng cục Thuế mới đủ điều kiện cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế.

Các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào thông tin danh sách Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế công bố để lựa chọn sử dụng dịch vụ phù hợp.

Lộ trình chuyển đổi của Ngành thuế doanh nghiệp cần lưu ý:

Giai đoạn 1: Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 30/03/2022, CQT sẽ triển khai chuyển đổi cho những người NNT tại 6 tỉnh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định.

Giai đoạn 2: Từ ngày 01/04/2022 trở đi các Doanh nghiệp thuộc các địa bàn khác sẽ phải thực hiện chuyển đổi kế hoạch đến ngày 30/06/2022 sẽ hoàn thành 100% các Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 

Tin tức cùng chuyên mục