Trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng BHYT không?

Ngày đăng: 09:51 - 27/04/2022 Lượt xem: 4657 Cỡ chữ

Theo quy định hiện hành của Luật BHXH, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng. Trong thời gian này, người lao động không đóng BHXH tại doanh nghiệp nên nhiều người vẫn còn vướng mắc về vấn đề đóng BHYT. Vậy trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng BHYT không?

quy định bảo hiểm y tế 1

Quyền lợi BHYT khi đang nghỉ thai sản.

1. Trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng BHYT không?

Căn cứ theo Điều 42, Quyết định 595/QĐ-2017:

“6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.”

Như vậy, theo quy định trên, trong khoảng thời gian nghỉ thai sản, người lao động sẽ không phải đóng các loại bảo hiểm như BHXH bắt buộc nhưng vẫn được tính là đang tham gia BHXH, đồng thời sẽ được cơ quan BHYT đóng BHYT cho người lao động.

Vì vẫn được đóng BHYT trong khoảng thời gian nghỉ thai sản nên lao động nữ vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Mặc dù được cơ quan BHXH đóng BHYT nhưng thẻ BHYT của người lao động nghỉ thai sản vẫn sử dụng bình thường, không cần đổi lại mẫu khác.

2. Mức đóng BHYT khi nghỉ thai sản

Mức đóng BHYT được quy định tại luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;”

quyền lợi bhyt 2

Mức đóng BHYT tối đa 6% khi đang nghỉ thai sản.

Như vậy, theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế, thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vẫn đóng BHYT, do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng và mức đóng tối đa hàng tháng bằng 6% tiền lương tháng của người lao động tính tại thời điểm trước khi người lao động nghỉ thai sản.

3. Nghỉ việc trước khi sinh có được hưởng BHYT trong thời gian thai sản không?

Theo Khoản 2, Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

  • Nghỉ việc trong trường hợp thông thường: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  • Nghỉ làm do sức khỏe của thai yếu, có chỉ định của bác sĩ và đáp ứng điều kiện:

  • Đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên.

  • Phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, người lao động khi nghỉ thai sản sẽ thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo nhóm do cơ quan BHXH đóng. Nội dung này được cụ thể tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định 146/2018/NĐ-CP:
“Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

quyền lợi bhyt 3

Nghỉ việc trước sinh vẫn được hưởng BHYT nếu đủ điều kiện.

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 7, trong vòng 06 tháng hưởng chế độ thai sản, mỗi tháng cơ quan BHXH sẽ đóng cho lao động nữ 4,5% tiền lương tháng tham gia BHXH của người lao động tính tại thời điểm trước khi nghỉ thai sản.

Như vậy, mặc dù đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con nhưng nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, người lao động vẫn sẽ được hưởng các quyền lợi về BHYT.

4. Thời gian nghỉ thai sản có được tính đóng BHTN, BHXH một lần?

Cũng theo Khoản 6, Điều 42, Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Thời gian này không được tính là thời gian đóng BHTN. 

Vì vậy, khi làm thủ tục hưởng BHTN, người lao động sẽ không được tính khoảng thời gian đã nghỉ thai sản.

Thời gian nghỉ thai sản có được tính hưởng BHXH 1 lần? Vì thời gian nghỉ thai sản vẫn tính là thời gian tham gia BHXH, nên thời gian nghỉ thai sản vẫn được tính để hưởng BHXH một lần.

Mức lương đóng BHXH được ghi nhận trong thời gian này được xác định bởi Khoản 6, Điều 42 của Quyết định này:

“Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.”

Trên đây Thái sơn đã thông tin giải đáp vấn đề trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng BHYT không? Vì khi nghỉ thai sản, lao động nữ vẫn được cơ quan BHXH đóng BHYT nên vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT.

>>> Tin liên quan:

Tin tức cùng chuyên mục